• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

החדשות

31.03.2020, 17:50
31.03.2020, 12:51
11.03.2020, 14:16
16.02.2020, 10:22
10.02.2020, 14:54
29.01.2020, 15:46