• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

החדשות

17.11.2019, 15:35
10.11.2019, 12:19
27.10.2019, 14:30
27.10.2019, 12:58
24.10.2019, 13:37
22.10.2019, 17:36
06.10.2019, 11:10