• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
השופטת עינת אבמן-מור

אחריות המסגרת האשפוזית לאחר תקופת האשפוז - 2017

פסק-הדין עוסק בשאלת אחריות המסגרת האשפוזית הפסיכיאטרית על התנהגות מטופל לאחר שחרורו מאשפוז, בהתחשב בהסדרת רציפות טיפול ארוך-טווח לאחר האשפוז.
בפסק הדין קובעת השופטת עינת אבמן-מולר, שהאחריות על התנהגות המטופל כפועל יוצא ממחלתו נמשכת גם מעבר לתקופת האשפוז, כניגזרת של אופן הטיפול במסגרת האשפוזית והתאמת טיפול הולם בטרם השחרור.

(לפסק הדין המלא, לחץ/י כאן)