• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
השופט ש. ברלינר

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה השופט ברלינר ב-2013 בפסק הדין ע"ו (חיפה) 45305-03-13 עוסק בעניין הארכת אשפוז על ידי וועדה פסיכיאטרית בנסיבות העדר תובנה למחלה אף שהחולה אינה שרויה במצב פסיכוטי פעיל.

השופט ברלינר מצטט את בנה של החולה, הרואה את "המחלה הנפשית כגורם השולל את חירות החולה, לא פחות מהאשפוז בכפייה" ומוסיף ומצטט מפסק הדין בע"ו 3847-03-13 כי "אין די בהבאה רגעית, קצרת טווח, או שאינה בת קימא, בהטבה או הפוגה בפעילות המחלה ובהפחתת הסיכון כתוצאה מכך, אם החשש להתחדשות הסיכון, בד בבד עם השחרור, או סמוך לאחר מכן הוא ממשי. נדרש שינוי לטובה, בר קימא שיש לו תוחלת, כדי להביא לסיום האשפוז הכפוי".

לצפייה בפסק הדין, לחץ/י כאן