חברה ומשפט

פתיח - מאת פרופ׳ חנן מוניץ
- השופט ש. ברלינר 2013 - המחלה כגורם השולל את חירות החולה.
- השופט א. ברק (פס״ד וילנצ׳יק) 1998 - התמודדות עם הדילמה הכרוכה באשפוז פסיכיאטרי כפוי.
- השופט ח. מלצר 2012 - קו פרשת המים בהתייחסות בית המשפט לעבודת הפסיכיאטר והוועדה הפסיכיאטרית.
- השופט ניל הנדל 2016 - משך זמן האשפוז כנתון בעל משקל בהחלטת הוועדה הפסיכיאטרית.
השופטת עינת אבמן-מור (2017) - אחריות המסגרת האשפוזית לאחר תקופת האשפוז.
השופט ברלינר (2019) - הצורך בהסכמה ולא הסכמה מדעת באשפוז חולה אשר כושר שיפוטו ובוחן המציאות שלו פגומים.