• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
גמילה מעישון

קישור לרצפטורים לניקוטין מביא לירידה בצריכה של מזון

בנסיונות בעכברים נמצא, שקישור לרצפטור לניקוטיניק-אצטילכולין α3ß4, שבעקבותיו היתה הפעלה של נוירונים שמייצרים POMC ושפעול של רצפטורים למלנוקורטין-4, הביא לירידה בצריכה של מזון ולהפחתה של אחוז השומן בגוף

12.06.2011, 15:33

ממחקר, שנערך באוניברסיטת ייל, עולה סוג מסויים של רצפטור לניקוטין מעורב בהפחתה בצריכה של מזון בקרב עכברים. החוקרים מצאו שבעקבות שקישור לרצפטורים לניקוטיניק-אצטילכולין α3ß4 בהיפותלמוס, נצפתה ירידה בצריכה של מזון על-ידי העכברים ואף הפחתה של אחוז השומן בגופם. הקישור לרצפטורים לניקוטין הביא לאקטיבציה של נוירונים שמייצרים פרואופיומלנוקורטין (POMC). הנוירונים האלה ושפעול של רצפטורים למלנוקורטין-4 (שפעול שחל בעקבות קשירה של POMC) היו נחוצים לכך שניקוטין יגרום להפחתה בצריכה של מזון על-ידי העכברים.

רצפטור (אילוסטרציה)

רצפטור (אילוסטרציה)

זיהוי המנגנונים התאיים והמולקולריים שבהם גורם ניקוטין להפחתה בצריכה של מזון ובהם המעורבות של המערכת המלנוקורטינית עשוי להצביע על מולקולות שיכולות לשמש מטרה לטיפול שיקל על אנשים להפסיק לעשן מבלי להעלות במשקלם. העלייה הממוצעת עקב הפסקת עישון היא אמנם רק ארבעה קילוגרמים, אך החשש מפני עלייה במשקל גורם לרבים להימנע מלנסות ולהפסיק לעשן. בארצות-הברית, ניקוטין הוא הסם שצריכתו הגבוהה ביותר ושגורם למספר הרב ביותר של מקרים של תחלואה, נכות ותמותה. אחד מכל חמישה מקרי מוות בארצות-הברית מיוחס לתוצאות של צריכת ניקוטין.

בעוד שחומרים שמפעילים סוגים שונים של רצפטורים לניקוטין עלולים לגרום לתופעות לוואי רבות, העובדה שדי בקישור לסוג מסויים של רצפטור לניקוטין כדי להביא להפחתה בצריכה של מזון, עשויה לתרום לפיתוח תרופות סלקטיביות שיעילותן רבה יותר ורעילותן נמוכה. תרופות כאלה עשויות לסייע בגמילה מעישון ובמניעת העלאה במשקל בעקבות הפסקת עישון, ואולי אף לתרום למלחמה בהשמנה.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Nicotine Decreases Food Intake through Activation of POMC Neurons: Mineur Y.S. et al., Science 10 June 2011, Vol. 332 no. 6035 pp. 1330-1332

נושאים קשורים:  גמילה מעישון,  ניקוטין,  התמכרות לניקוטין,  מחקרים
תגובות
רוברט
14.06.2011, 18:03

בתרגום לעברית משתמע שכביכול הניקוטין הוא הגורם לתחלואה בעוד שבמאמר מצויין שהעישון הינו הגורם לכך. ההבדל בין השניים חשוב.