• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
פרס מפעל חיים

קריטריונים להענקת אות מפעל חיים

בחירת מועמד לקבלת פרס מפעל חיים נעשית על פי רשימת קריטריונים

לרשימת קריטריונים להענקת אות מפעל חיים (pdf)

נושאים קשורים:  פרס מפעל חיים
תגובות