• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
כנסים

הכנס ה-21 של האיגוד האירופאי לפסיכיאטריה | צרפת, אפריל 2013

6-9 באפריל 2013 | ניס, צרפת

הכנס יעסוק בנושא: Europe Challenges the Burden of Mental Disorders

תאריכים חשובים לקראת הכנס:
30 באפריל 2012 - הצעות של קורסים CME
23 במאי 2012 - הצעות לסימפוזיונים וסדנאות
22 באוקטובר 2012 - הצעות לאבסטרקטים

לפרטים נוספים באתר EPA

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות