• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
משפט

סדרת הרצאות בנושא ניהול סיכונים בפסיכיאטריה

תקצירי מפגשים בסדרת הרצאות ניהול סיכונים | עו"ד ליאת קיסר-גרשט


לתקציר ההרצאה -
ניהול סיכונים בנושא רשלנות רפואית (pdf)

לתקציר ההרצאה - ניהול סיכונים בנושאי תקשורת בין מטפלים; רשומה רפואית (pdf)

לתקציר ההרצאה - ניהול סיכונים בנושאי אפוטרופסות, הסכמה וסירוב מדעת בבריאות הנפש (pdf)

לתקציר ההרצאה - ניהול סיכונים בנושאי תחקיר, ועדת בדיקה וועדת בקרת איכות (pdf) | 

לתקציר ההרצאה - ניהול סיכונים בנושא גבולות אחריות המטפל בחולה האובדני (pdf) | 


ניתן לקבל הרחבה של מידע, תמציות פסקי דין, מאמרים ועוד - באתר היחידה לניהול סיכונים

נושאים קשורים:  משפט,  ניהול סיכונים בפסיכיאטריה,  תקשורת בין מטפלים,  רשומה רפואית,  עו"ד ליאת קיסר-גרשט
תגובות