• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

פסיכיאטריה: לקט שאלות שלב א

להלן מקבצי שאלות רבות ברירה (אמריקאיות) כהכנה לשלב א' בהתמחות בפסיכיאטריה, בהצלחה!

10.04.2012, 10:00

שאלון שלב א - תשיעי באפריל 

שאלון שלב א -ראשון במרץ 

תגובות
قفاسر ؤسقفه
06.05.2013, 12:00

תודה רבה , עוזר מאוד .

ראידה בדראן
06.05.2013, 12:01

שם נכתב לא נכון : ראידה בדראן

אסעד עבידאת
15.06.2014, 15:47

האם ניתן לשלוח תרגול לשאולות לאור היעדרות משפטית

אסעד עבידאת
15.06.2014, 15:51

האם ניתן לשלוח תרגול למבחן בבקשה ?