• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות הוועד

אגרת הנהלת האיגוד למתמחים

עידוד מתמחים לקחת חלק פעיל יחד עם האיגוד בקידום הפסיכיאטריה והפסיכיאטרים

איגוד הפסיכיאטריה לישראל הינו האיגוד המקצועי היציג של הרופאים הפסיכיאטרים בישראל. מאז הקמתו ועד היום, עוסק האיגוד בפיתוח ובקידום המקצועי והאקדמי, בהכשרה והוראה של מתמחים ומומחים, בהעשרה ועדכון מקצועי של חבריו. מעבר לתפקיד מרכזי זה עוסק האיגוד בגיבוש ניירות עמדה, בנושאים משמעותיים אתית ומשפטית לעולם הפסיכיאטריה, לוחמה והפחתה של הסטיגמה כנגד פסיכיאטרים ושימור והאדרת המעמד המקצועי של הפרופסיה, וזאת במטרה להוות גוף בעל השפעה, בין השאר על קובעי מדיניות בתחום הבריאות – שיוכל להיטיב עם מטופלים, לעיתים חסרי כוחות והשפעה משל עצמם. כלל בעלי התפקידים באיגוד נבחרים ע"י חברי האיגוד, מי בבחירה ישירה של כל חברי האיגוד ומי כחבר ועד הסניף אליו הוא שייך. האיגוד מורכב מארבעה סניפים – נבחריהם מייצגים פסיכיאטרים בארבעה אזורים גיאוגרפיים שונים. האיגוד עורך ימי עיון וכנסים בנושאים חיוניים לחברי האיגוד, כמו כן מייצג את הפרופסיה בדיונים בכנסת, ההסתדרות הרפואית ועובד בשיתוף פעולה עם עמותות ואיגודים מקצועיים שונים אחרים בתחום בריאות הנפש.

איגוד הפסיכיאטריה בישראל רואה חשיבות רבה בקידום ופיתוח הדור הצעיר ועידודו למעורבות בקביעת עתידה של הפסיכיאטריה הישראלית. במסגרת מאמציו של האיגוד להקל על המתמחים, הוחלט בישיבת הועד המרכזי האחרונה כי מתמחים שישלמו את מסי החבר עד סוף שנת 2012 , יהיו פטורים מתשלום דמי החבר בשנת 2013 . אנו מעודדים אתכם להירשם ולקחת חלק פעיל יחד איתנו בקידום הפסיכיאטריה והפסיכיאטרים.

בברכת שנה טובה ומוצלחת לכולנו,

פרופסור משה קוטלר,  יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
ד"ר טל ברגמן לוי, מזכ"ל האיגוד
ד"ר שמואל הירשמן, גזבר האיגוד

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות