• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
התפתחות מינית

ההתבגרות המינית של בנים כיום מוקדמת יותר מבעבר

במחקר שנערך בארה"ב נמצא כי גיל ההתבגרות המינית של בנים כיום מוקדם יותר מבעבר בחצי שנה עד שנתיים, בדומה למצב אצל בנות

25.10.2012, 09:54

בשנת 2003 סיכם פאנל מומחים כי התבגרותן המינית של בנות בארה"ב מוקדמת יותר מאשר 40 שנה קודם. לגבי בנים סוכם באותו פאנל כי טרם נאסף מידע מספיק.

במחקר זה השתתפו 212 קלינאים, שכל אחד מהם סיפק מידע לגבי סימני התבגרות מינית של 30 בנים שהגיעו למרפאה לבדיקה שגרתית (מחציתם בני 6–12 ומחציתם בני 13–16), לאחר שנבחנה מהימנות בדיקת הסמנים הללו. בין שנת 2005 לשנת 2010 נאספו נתונים מלאים על 4,131 משתתפים שאינם סובלים ממחלות כרוניות או מקבלים טיפול תרופתי שעלול להשפיע על ההתבגרות המינית.

על פי הנתונים, התפתחות גניטלית המותאמת לשלב Tanner 2 מופיעה כיום בגיל 10.14 בקרב בנים לבני עור שאינם ממוצע היספני, 10.04 בקרב בנים ממוצע היספני ו-9.14 בקרב בנים ממוצא אפריקאי אמריקאי. התפתחות המתאימה לשלב 2 מבחינת שיעור הערווה הופיע בגילים 11.47, 11.43 ו-10.25 בהתאמה. נפח אשכים גדול מ-3 מ"ל נראה בגיל 9.95, 9.71 ו-9.63 בהתאמה, ונפח גבוה מ-4 מ"ל בגיל 11.46, 11.29 ו-11.75 בהתאמה.

אצל בנים ממוצא אפריקאי אמריקאי נמצאה התפתחות מינית מוקדמת יותר באופן מובהק סטטיסטית. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבני עור שאינם ממוצא היספני לבין בנים ממוצא היספני.

החוקרים מסכמים כי על פי הנתונים התבגרותם המינית של בנים בארה"ב מוקדמת יותר מאשר לפני עשורים אחדים ב-6 חודשים עד שנתיים (במחקרים שונים), בדומה למצב שנמצא לגבי בנות. התוצאות מתאימות לתוצאות שדווחו בדנמרק, בשוודיה, בבריטניה, באיטליה ובסין. הממצאים מפתיעים במידה מסוימת, שכן גורמים סביבתיים הקשורים להתפתחות מינית מוקדמת של בנות (כגון עודף משקל והשפעות אנדוקריניות שונות) אינם ידועים כקשורים בהתפתחות מינית מוקדמת של בנים. ככל הנראה יש גורמים סביבתיים המובילים גם להקדמת ההתפתחות המינית של בנים – חשיפה לכימיקלים, שינויים בתזונה ובפעילות הגופנית וכדומה עשויים להיות גורמים כאלה. ההשלכות הנפשיות של הקדמת ההתבגרות המינית אינן ברורות, בעיקר לאור התופעה של התבגרות נפשית וחברתית מאוחרת יותר כיום.

החוקרים מציינים כי המשתתפים במחקר אינם בהכרח מדגם מייצג של כלל אוכלוסיית ארה"ב, אם כי אין סיבה להניח כי יש הבדל בינם לבין כלל האוכלוסייה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Herman-Giddens et al.; Secondary Sexual Characteristics in Boys: Data From the Pediatric Research in Office Settings Network, Pediatrics. 2012 Oct 20. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  התפתחות מינית,  בנים,  אשכים,  שיער ערווה,  Tanner,  מחקרים
תגובות