• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מצגות וכנסים

כנס המחקר ברפואה נפשית צבאית | ספטמבר, 2013

10 בספטמבר 2013 | הדסה עין כרם, ירושלים

הנושאים המרכזיים בהם המחקר בצבא יעסוק הם: PTSD, מניעת אובדנות, אפידמיולוגיה פסיכיאטרית וקשיי הסתגלות למסגרות.

הצעות להצגת מחקרים שיש להם רלוונטיות לבריאות הנפש בצה"ל יתקבלו עד ליום 1.5.2013!

הצעות יש להגיש לסרן קרן מוגרבי בדוא"ל: kerenm25@gmail.com

נושאים קשורים:  מצגות וכנסים,  כנסים
תגובות