• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
גמילה מעישון

גמילה מעישון: השימוש ב-varenicline והסיכון לתופעות לוואי פסיכיאטריות

במחקר קוהורט שהשווה בין טיפול ב-varenicline לטיפול ב-bupropion לא נמצא סיכון מוגבר לתופעות לוואי פסיכיאטריות

26.08.2013, 11:20

מחקר קוהורט שבוצע בדנמרק בחן את הסבירות לתופעות לוואי פסיכיאטריות במטופלים שהחלו בטיפול ב- varenicline בהשוואה למטופלים שהחלו טיפול ב-bupropion בין השנים 2007-2010. תופעות לוואי פסיכיאטריות הוגדרו במחקר זה כקבלה לחדר מיון או אשפוז עקב אבחנה פסיכיאטרית כלשהי.

בניתוח הנתונים ללא התאמה בין הקבוצות, נמצאו 22 תופעות לוואי פסיכיאטריות ל-1,000 שנות אדם בטיפול ב-varenicline לעומת 31 ל-1,000 שנות אדם בטיפול ב-bupropion, כך שהסיכון היה נמוך יותר בטיפול ב-varenicline (חושב HR 0.69, 95%CI 0.55-0.98).

בניתוח הנתונים לאחר התאמה בין הקבוצות (propensity score matched analysis) נמצאו השיעורים המקבילים 27 מקרים ל-1,000 שנות אדם לעומת 31 מקרים ל-1,000 שנות אדם, והסיכון לא נמצא גבוה יותר בטיפול ב-varenicline (חושב HR 0.85 95%CI 0.55-1.30).

שכיחות הארועים הפסיכיאטריים היתה גבוהה יותר במשתתפים בעלי הפרעה פסיכיאטרית בעברם, אולם השפעת varenicline על הסיכון לא היתה גבוהה יותר במטופלים אלו.

החוקרים מסכמים כי בדנמרק, טיפול ב- varenicline לא נמצא קשור בסיכון מוגבר לביקור בחדר המיון או אשפוז בשל אבחנה פסיכיאטרית בהשוואה לטיפול ב-bupropion

מקור:
Pasternak et al.; Use of varenicline versus bupropion and risk of psychiatric adverse events, Addiction. 2013 Jul;108(7):1336-43.

נושאים קשורים:  גמילה מעישון,  varenicline,  bupropion,  הפרעות פסיכיאטריות,  מחקרים
תגובות