• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
גמילה מעישון

גמילה מעישון: השימוש ב-varenicline והסיכון לתופעות לוואי פסיכיאטריות

במחקר קוהורט שהשווה בין טיפול ב-varenicline לטיפול ב-bupropion לא נמצא סיכון מוגבר לתופעות לוואי פסיכיאטריות

26.08.2013, 11:20

מחקר קוהורט שבוצע בדנמרק בחן את הסבירות לתופעות לוואי פסיכיאטריות במטופלים שהחלו בטיפול ב- varenicline בהשוואה למטופלים שהחלו טיפול ב-bupropion בין השנים 2007-2010. תופעות לוואי פסיכיאטריות הוגדרו במחקר זה כקבלה לחדר מיון או אשפוז עקב אבחנה פסיכיאטרית כלשהי.

בניתוח הנתונים ללא התאמה בין הקבוצות, נמצאו 22 תופעות לוואי פסיכיאטריות ל-1,000 שנות אדם בטיפול ב-varenicline לעומת 31 ל-1,000 שנות אדם בטיפול ב-bupropion, כך שהסיכון היה נמוך יותר בטיפול ב-varenicline (חושב HR 0.69, 95%CI 0.55-0.98).

בניתוח הנתונים לאחר התאמה בין הקבוצות (propensity score matched analysis) נמצאו השיעורים המקבילים 27 מקרים ל-1,000 שנות אדם לעומת 31 מקרים ל-1,000 שנות אדם, והסיכון לא נמצא גבוה יותר בטיפול ב-varenicline (חושב HR 0.85 95%CI 0.55-1.30).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

שכיחות הארועים הפסיכיאטריים היתה גבוהה יותר במשתתפים בעלי הפרעה פסיכיאטרית בעברם, אולם השפעת varenicline על הסיכון לא היתה גבוהה יותר במטופלים אלו.

החוקרים מסכמים כי בדנמרק, טיפול ב- varenicline לא נמצא קשור בסיכון מוגבר לביקור בחדר המיון או אשפוז בשל אבחנה פסיכיאטרית בהשוואה לטיפול ב-bupropion

מקור:
Pasternak et al.; Use of varenicline versus bupropion and risk of psychiatric adverse events, Addiction. 2013 Jul;108(7):1336-43.

נושאים קשורים:  גמילה מעישון,  varenicline,  bupropion,  הפרעות פסיכיאטריות,  מחקרים
תגובות