סכיזופרניה

טיפול קוגניטיבי כאלטרנטיבה לטיפול תרופתי בהפרעות סכיזופרניות

מחקר פילוט שבוצע בבריטניה מעלה אפשרות, שטיפול קוגניטיבי יעיל בטיפול בחולי הפרעות מקבוצת הסכיזופרניה שבחרו שלא ליטול תרופות

18.02.2014, 08:59

תרופות אנטי-פסיכוטיות מהוות את הקו הראשון לטיפול בסכיזופרניה, ועל פי הנחיות קליניות יעילותן בהפחתת התסמינים ניכרת. עם זאת, היענותם של רבים מהמטופלים לטיפול נמוכה, ועל פי מחקרים מהשנים האחרונות, ייתכן כי במחקרים קודמים בוצעה הערכת-יתר של יעילות הטיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות והערכת-חסר של תופעות הלוואי שלהן.

במחקר זה הוקצו אקראית 74 מטופלים הסובלים מסכיזופרניה, הפרעה סכיזופאקטיבית או delusional disorder על פי קריטריוני ICD-10, או שענו לקריטריונים להתערבות מוקדמת של שירות לטיפול במצב פסיכוטי (המבוססים על מדד PANSS), ולא טופלו בטיפול תרופתי (במשך ששה חודשים לפחות) לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה טיפול רגיל בלבד והקבוצה השנייה קבלה גם טיפול קוגניטיבי.

הטיפול ניתן אחת לשבוע במשך תשעה חודשים, ובנוסף ניתנו ארבעה טיפולי חיזוק במשך תשעה חודשים נוספים. הטיפולים נתנו על ידי שמונה מטפלים, שכל אחד מהם טיפל ב-2-18 מטופלים (בממוצע 4.6±5.5). המעקב בוצע אחת לשלושה חודשים, במשך 9-18 חודשים.

המדד העיקרי להצלחת הטיפול היה השגת שיפור מובהק במדד PANSS - מדד המכיל 30 פריטים, כשהניקוד לגבי כל פריט נע בין 1-7 נקודות. בתחילת הטיפול היה הניקוד ההתחלתי במדד זה כ-70±13 בשתי הקבוצות.

במהלך המעקב נמצא, כי הניקוד במדד PANSS היה נמוך יותר ב-6.52±2.18 נקודות בקבוצת הטיפול הקוגניטיבי, (95%CI -2.25-10.79, p=0.003). לגבי פריטים נפרדים מתוך המדד שהוגדרו כתוצאה משנית - רק לגבי המדד הקוגניטיבי לאמונות חריגות (unusual beliefs) נמצא שיפור מובהק. שיפור של מעל 50% במדד PANSS הושג לאחר 9 חודשי מעקב ב-32% מ-22 משתתפים שהשלימו את המעקב בקבוצת הטיפול הקוגניטיבי ו-13% מ-23 המשתתפים שהשלימו את המעקב בקבוצת הטיפול הרגיל. השיעורים המקבילים לגבי משך מעקב של 18 חודשים היו 41% ו-18% (מתוך 17 משתתפים בכל קבוצה).

החוקרים מסכמים, כי על פי תוצאות המחקר ניתן להציע אפשרות טיפול נוספת למטופלים הבוחרים שלא לקבל טיפול תרופתי, מסיבות שונות. הם מדגישים כי אינם מצדדים בהפסקת טיפול תרופתי במטופלים הנהנים מטיפול זה, וכן מדגישים כי השלכותיו הקליניות של המחקר מוגבלות בשל היותו מחקר פילוט בקנה מידה קטן, וכי יש צורך במחקר גדול יותר על מנת לתקף את המסקנות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:
Morrison AP et al.; Cognitive therapy for people with schizophrenia spectrum disorders not taking antipsychotic drugs: a single-blind randomised controlled trial, Lancet. 2014 Feb 5. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  תרופות אנטיפסיכוטיות,  טיפול קוגניטיבי,  טיפול תרופתי,  מחקרים
תגובות