• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

ציפייה לתגמול מווסתת בצורה שונה על ידי ורניקלין וניקוטין במעשנים

יעילותו של ורניקלין כטיפול בהפסקת עישון קשורה בין היתר בהורדת ציפייה לסיפוק ותגמול במעשנים

הורחבו הגבלות העישון במקומות ציבוריים (צילום: אילוסטרציה)

שיעורי חזרה לעישון לאחר גמילה בעקבות טיפול חוצים לעתים את סף ה-80%. ורניקלין הינו הטיפול היעיל ביותר הקיים כיום, עם שיעור הפסקת עישון של 25%-35% כעבור שנה של טיפול.

על אף מאפייני הקישור In vivo הידועים עד כה, מעט ידוע על המכניזם הנוירוביולוגי של התרופה. ורניקלין פועל כאגוניסט חלקי לרצפטור לניקוטין או אנטגוניסט כתלות בהימצאות או בהיעדר ניקוטין, ולכן נמצא בשימוש להורדת האיתות לתחושת תגמול במוח.

המחקר הנוכחי בדק את תהליכי תחושת התגמול, בעזרת משימה הכרוכה בתגמול כספי במקביל לביצוע fMRI, בעוקבה של מעשנים ולא מעשנים אשר השלימו את תקופת הטיפול ב-2 תרופות. המחקר היה מבוקר פלצבו, כפול סמיות, עם החלפה באמצע בין הטיפולים.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

כל המשתתפים קיבלו כ-17 יום טיפול של ורניקלין או פלצבו ונבדקו לאחר מכן כשהם עונדים מדבקת ניקוטין או פלצבו.

מתן ניקוטין הגביר את תחושת התגמול לאחר מתן רמזים המנבאים תגמול כספי במעשנים ובלא מעשנים. בניגוד לכך, ורניקלין הוריד את תחושת התגמול, אך עשה זאת אך ורק לגבי מעשנים.

תוצאות אלו מצביעות על כך, שוורניקלין מוריד את הציפייה לתחושת סיפוק ותגמול במעשנים, ועל ידי כך משנה בצורה בלתי תלויה מעגלים חשמליים מוחיים, בנוסף ליכולתו המדווחת באפקט השלילי הקשור בגמילה. ממצאים אלו תורמים ככל הנראה ליעילותו כטיפול תרופתי למעשנים.

החוקרים סיכמו, כי ורניקלין מוריד ציפייה לתחושת סיפוק ותגמול במעשנים.

מקור:
Neuropsychopharmacology. 2015 Mar 25. doi: 10.1038/npp.2015.54. [Epub ahead of print] Reward Anticipation Is Differentially Modulated by Varenicline and Nicotine in Smokers. Fedota JR1, Sutherland MT2, Salmeron BJ1, Ross TJ1, Hong LE3, Stein EA1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תגמול,  גמילה מעישון,  ורניקלין,  ניקוטין