• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

צריכה נמוכה של פחמימות ובינונית של שומן השפיעה בצורה דומה על עלייה מוקדמת במשקל במעשנים שמנים או בעלי משקל עודף המטופלים בוורניקלין

מחקר מצא, כי במעשנים עם משקל עודף או עם השמנת-יתר שהשתמשו בוורניקלין, דיאטה דלת-פחמימות לא הייתה טובה יותר מאשר דיאטה מופחתת-שומן

02.09.2015, 11:52
דיאטה, הורדת משקל בגברים (צילום: אילוסטרציה)

52עלייה במשקל נפוצה בעת הפסקת עישון. מחקר זה ביקש להשוות את ההשפעה של ייעוץ למעשנים שהשתמשו בורניקלין לצרוך דיאטה דלת-פחמימות, לעומת דיאטה רגילה מופחתת-שומן, על עלייה במשקל וגמילה מניקוטין.

מחקר RCT זה כלל 122 גברים ונשים מעשנים/ות עם BMIי 25-40, אשר קיבלו דיאטה דלת-פחמימות לעומת מופחתת-בצורה-בינונית של שומן. שבוע לאחר מכן, המשתתפים התחילו טיפול בן 12 שבועות בוורניקלין, 10 ימים קודם לתאריך הגמילה המתוכנן. ייעוץ דיאטני ומוטיבציוני ניתן בכל המפגשים. דיווחי גמילה עצמיים תוקפו.

צריכת חלבון בדיאטה דלת פחמימות לעומת מופחתת שומן היתה 26.4% מסך האנרגיה, לעומת 20%, שומן 38.2% לעומת 30.1% ופחמימות 29% לעומת 41.7% (לכולם p<0.001). שינוי ממוצע במשקל לקבוצה דלת הפחמימות לעומת מופחתת שומן היה -1/2 (SD 2.2 ) לעומת -0.5 (SD 2 ) קילוגרם, -0.2 (SD 3.3) לעומת 0.5 (SD 2.6) ו 2.2 (SD 4.5) לעומת 2.1 (SD 3.9) קילוגרם ב-4 ,12 ו-24 שבועות לאחר תאריך הגמילה מתוכנן , בהתאמה (ללא הבדל מובהק סטטיסטי).

שיעורי גמילה לא השתנו בין הדיאטות. בקבוצות המשולבות, הימצאות נקודתית של שיעורי גמילה היו 71% ב-12 שבועות ו-46.3% ב-24 שבועות.

ציון Minnesota Nicotine Withdrawal Symptoms היה נמוך יותר בקבוצת מופחתת השומן לעומת דלת הפחמימות בשבועות 4 ו-12.

החוקרים סיכמו, כי במעשנים עם משקל עודף או עם השמנת-יתר, שהשתמשו בוורניקלין, דיאטה דלת-פחמימות לא הייתה טובה יותר מאשר דיאטה מופחתת-שומן, בהפחתה של עלייה במשקל, אך עלולה להביא לתסמיני גמילה מניקוטין חמורים יותר. בהשוואה לניסויים קודמים, שיעורי הפסקת העישון עם ורניקלין לא נפגמו כתוצאה מייעוץ דיאטטי.

יש לציין, כי ציון סימפטומים של גמילה היה נמוך יותר בקבוצה מופחתת השומן לעומת בקבוצה דלת הפחמימות, ודבר זה מצביע על צורך במחקר נוסף בנושא

מקור:
Nicotine Tob Res. 2015 Aug 4. pii: ntv164. [Epub ahead of print]
Low Carbohydrate and Moderately Fat-Reduced Diets Similarly Affected Early Weight Gain in Varenicline-Treated Overweight or Obese Smokers.; Heggen E1, Svendsen M2, Klemsdal TO2, Tonstad S2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיאטה,  הפסקת עישון,  ורניקלין,  דיאטה דלת פחמימות,  דיאטה דלת שומן.,  גמילה מעישון