• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות הוועד

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים תכנית לימודים בנושא: "פסיכיאטריה של הילד והמתבגר"

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בשנת הלימודים הקרובה תכנית לימודים בנושא הנ"ל, החל מה-31 באוקטובר 2016, ימי שני בין השעות 14.30-19.00. ראש החוג: פרופ' מרק ויזר

ילדים בכיתה (צילום: אילוסטרציה)

מטרות הלימודים: להקנות ידע קליני ותיאורטי בנושאים אלו: התפתחות נורמאלית של הילד והמתבגר, פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ושיטות טיפול. התכנית כוללת 4 סמסטרים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
קהל היעד: מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה. מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. תעודה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר תוענק רק למתמחים ומומחים במקצועות אלה שהשלימו ארבעה סמסטרים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר וסמסטר אחד בפסיכיאטריה כללית, ועמדו בבחינה מסכמת.
יתקבלו גם:
מתמחים ומומחים ברפואת ילדים; מתמחים ומומחים ברפואת המשפחה; מתמחים ומומחים בנוירולוגיה; מומחים בפסיכולוגיה קלינית; עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים בהבעה.
למשתתפים הנ"ל יוענק אישור לימודים על השתתפותם בקורס, בציון שעות הלימוד.
בהדרכה בפסיכותרפיה רשאים להשתתף מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, מומחים בפסיכולוגיה קלינית, עובדים סוציאליים-קליניים, ומטפלים בהבעה.
רופאים שאינם פסיכיאטרים, ואנשי מקצוע אחרים מאלה המצוינים לעיל (כגון קרימינולוגים), תאושר השתתפותם בהרצאות. אישור להשתתפות בהדרכה בפסיכותרפיה הוא חריג לבעלי מקצועות אלה ויינתן לאחר דיון בוועדת ההגוי של התכנית (ראש הסקציה ומרכזי התכנית).

לפרטים נוספים - לחץ/י כאן

נושאים קשורים:  הודעות הוועד,  קורסים,  פסיכותרפיה,  אוניברסיטת תל אביב
תגובות