• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

סקירה ספרותית על השפעותיו ויתרונותיו הקליניים של שימוש מוקדם בזריקות אנטי-פסיכוטיות ארוכות טווח (LAIs) בחולי סכיזופרניה

סקירה מעלה, כי עצם היותן של הזריקות ארוכות הטווח (LAI) יעילות בטיפול בסכיזופרניה וכן משפרות דבקות בטיפול מצדיק את השימוש המוקדם בהן כטיפול בסכיזופרניה

זריקות, תרופות (צילום: אילוסטרציה)

אף על פי שברוב מקרי ההתקף הראשון בחולי סכיזופרניה קיימת תגובה טובה לטיפול, האתגר המשמעותי בחולים אלו הוא דבקות בטיפול. חוסר דבקות בטיפול גורם לשיעורי הישנות גבוהים, שימוש גובר בשירותי רפואה ועלויות טיפול גבוהות. זאת, בנוסף להשלכות ההרסניות ברמה האישית והמשפחתית של המטופל.

בטיפול בסכיזופרניה, זריקות אנטי-פסיכוטיות ארוכות טווח נמצאו יעילות באותה המדה כמו תרופות אוראליות. אך מעבר לכך, לזריקות ארוכות טווח קיים יתרון אשר נותן מענה לדבקות טיפולית נמוכה. למרות

שבאופן מסורתי השימוש בזריקות נשמר עבור חולים בשלבים מתקדמים של המחלה, יותר ויותר טענות נשמעות בעד השימוש בזריקות גם בשלבים המוקדמים של סכיזופרניה, ואפילו לאחר אשפוז ראשון, על מנת להשיג תוצאות אופטימליות כגון הפחתה בשיעורי הישנות, אשפוזים ותחלואה נלווית, וסיבוכי מחלה לא מטופלת או לא מטופלת כיאות.

גישה מוכוונת-מטופל

מטופלים הלוקים בסכיזופרניה יעוּדדו ליטול תרופות במידה והם מרגישים שהתרופות מועילות להם, וכי היתרונות עולים על הסיכונים. זריקות ארוכות טווח מהוות תחליף חשוב לתרופות אוראליות, מאחר והן מעלות דבקות בטיפול על ידי הפחתת המעמסה של נטילת התרופה באופן יומיומי, והתרעה למטפלים כאשר הדבקות נפגעת.

בהשוואה לתרופות אורליות, הטיפול בזריקות ארוכות טווח מקושר לשיפור באיכות חיים והפחתה בנטל הטיפול בחולים הלוקים בסכיזופרניה. למטפלים אשר בדרך כלל צריכים להשגיח ולוודא כי מטופליהם נוטלים תרופות כראוי, ניתנת האפשרות להפחית את מידת הדאגה והשיטור ובמקום זאת לשפר את התקשורת עמם.

למרבה הצער, מטופלים לרוב אינם שותפים בהחלטות לגבי השימוש בזריקות ארוכות טווח. טיפול בגישה מוכוונת-מטופל מתמקד בקבלת החלטות משותפת ובחירות לגבי הטיפול. בנוסף, הוא לוקח בחשבון את ההשוואה בין טיפול אוראלי מול טיפול בזריקות, ואת ההשפעה של דבקות לטיפול. על כן, טיפול בגישה מוכוונת מטופל הוא אופטימלי.

עמדות לגבי שימוש מוקדם בזריקות ארוכות טווח

ישנה ספרות הולכת וגדלה המדגימה יעילות בשימוש בזריקות ארוכות טווח כהתערבות מוקדמת בסכיזופרניה או כטיפול בהתקף ראשון, בהשוואה למקרים בהם הטיפול בזריקות נדחה לשלבים מאוחרים יותר במחלה. למרות שלטיפול בזריקות ישנו יתרון בהשוואה לטיפול האוראלי, במיוחד במובן של ניטור הדבקות, במקרים רבים הטיפול בזריקות מוגבל עקב גישה שלילית של המטפלים/רופאים, ובפרט כאשר מדובר בטיפול בשלבים מוקדמים של המחלה.

סקירה של מחקרים הבוחנים את יחסיהם של קלינאים ומטופלים כלפי טיפול בהתקף ראשון באמצעות זריקות ארוכות טווח מגלה 6 מחקרים רלוונטיים: 4 מתוכם תיארו גישה שלילית של הרופאים כלפי השימוש בזריקות ארוכות טווח במקרים של התקף פסיכוטי ראשון, ואף אחד מהמחקרים לא סקר את יחסם של המטופלים לנושא.

חוסר רצונם של המטפלים לטפל באמצעות זריקות בהתקף ראשון מתבסס על הנחה קודמת שדווקא המטופלים לא ישתפו פעולה עם הטיפול.

שימוש בזריקות ארוכות טווח בשלבים הראשונים של סכיזופרניה

16 מאמרים מתארים טיפול בזריקות ארוכות טווח בתחילת המחלה. כל המחקרים הם תצפיתיים מסוג תווית פתוחה (open-label, observational) או מחקרי מקרה-ביקורת (case–control), ואף אחד מהם אינו רנדומלי פרוספקטיבי.

מסקנות החוקרים במאמרים אלו הן, שהתחלה מוקדמת של טיפול בסכיזופרניה, על ידי זריקות ארוכות טווח, משיגה שליטה טובה יותר בתסמינים ומפחיתה את הסיכון להישנות המחלה. אחד המחקרים השווה בין טיפול בזריקות ארוכות טווח מול טיפול אוראלי בסכיזופרניה שאובחנה בשנתיים האחרונות, ובחן את השפעת הטיפולים על שיעורי הישנות, מספר אשפוזים חוזרים ותפקוד אישי וחברתי.

לאחר שנתיים מתחילת הטיפול, הערכה של החולים שטופלו בזריקות ארוכות טווח הראתה ירידה יותר משמעותית (p<0.05) ב-PANSS Total Score וב- PANSS Negative and  General Psychopathology Sub-scales בהשוואה לקבוצת הביקורת (טיפול אוראלי).

גם במדדי תפקוד נראה יתרון משמעותי (p<0.001) לקבוצה שטופלה בזריקות ארוכות הטווח, ובקבוצה זו גם היו אחוזי רמיסיה יותר גבוהים ופחות אשפוזים חוזרים בהשוואה לקבוצת הביקורת. ירידה בתסמינים השליליים ושיפור בתפקוד האישי והחברתי הם קריטיים לשליטה במחלה ולתהליכי החלמה.

תוצאות אלו מצביעות על כך, שטיפול בזריקות ארוכות טווח בסכיזופרניה, מהשלבים הראשונים, עשוי להיות בעל השפעה מיטבית מבחינת התסמינים הקליניים והתפקוד החברתי, בהשוואה לטיפול אוראלי.

מסקנות

מטופלים רבים מראים דבקות חלקית לתרופות אוראליות בשלבים המוקדמים של מחלת הסכיזופרניה. טיפול בזריקות ארוכות מציע שיפור פוטנציאלי בדבקות היום-יומית של מטופלים. זריקות ארוכות טווח מאפשרות למטפלים מעקב טוב יותר על הטיפול, ולהתערב במקרה הצורך.

יתרון נוסף בשימוש בזריקות הוא זמן מחצית החיים הפרמקולוגי הארוך שלהן, המוריד את הסיכון לצניחה מהירה של כמות התרופה בפלזמה ובכך יורד הסיכון להישנות, לאשפוז או להתאבדות.

תוצאות של מחקרים נטורליסטיים, אשר מייצגים טוב יותר את המציאות בשטח, מראות באופן עקבי יעילות גבוהה יותר בשימוש בזריקות אנטי פסיכוטיות ארוכות טווח לעומת טיפול אוראלי.

עצם היותן של הזריקות ארוכות הטווח (LAI) גם יעילות בטיפול בסכיזופרניה וגם משפרות דבקות בטיפול מצדיק את השימוש המוקדם בהן כטיפול בסכיזופרניה.

מקור:
Georgia L. Stevens, Gail Dawson and Jacqueline Zummo - Early Intervention in Psychiatr, September 2015

נושאים קשורים:  מחקרים,  סכיזופרניה,  תרופות אנטי-פסיכוטיות,  זריקות,  דבקות טיפולית,  התקף