• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
חדשות

עמוד הבית החדש של החברה לפסיכיאטריה משפטית

ייצוג החברה באתר האיגוד יחשוף את העשייה המרובה בתחום זה ויאפשר לחברים לקחת חלק פעיל בדיונים יחד עם התעדכנות ולקיחת חלק פעיל בפעילויות השונות

תביעת רשלנות רפואית (אילוסטרציה)
תביעת רשלנות רפואית (אילוסטרציה)

אנו מתכבדים לחנוך היום את עמוד הבית של החברה לפסיכיאטריה משפטית באתר איגוד הפסיכיאטריה הישראלי.

לראשונה, חברת בת של האיגוד מקבלת ייצוג עצמאי באתר האיגוד. עובדה זו מעידה על חשיבותו הרבה של התחום בו אנו עוסקים  - יחסי הגומלין בין תחום הפסיכיאטריה לעולם המשפט.

מעורבותם של בתי המשפט בעולם הרפואה בכלל ובתחום הפסיכיאטריה בפרט הולכת ומתחזקת. לכל החלטה ופעולה רפואית עשויה להיות, ובמקרים רבים גם ישנה, משמעות משפטית. אנו, הפסיכיאטרים נחשפים לעיתים קרובות לעולם המשפט ומצופה מאתנו להבין את חוקיו ולדעת להתנהל בו.

הרבה מאוד מאתנו עוסקים בפסיכיאטריה משפטית בעבודה הציבורית, וכן בפרקטיקה הפרטית: מטפלים בחולים המאושפזים בכפייה, מופיעים בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות ומציגים התייחסויות לביהמ"ש שדן בערעורים, עורכים חוות דעת לבתי המשפט (אמבולטוריות ובתנאי אשפוז), מופיעים בפני בתי משפט כ"עד מומחה" ונחקרים ע"י עורכי דין. חלק גדול מאתנו עוסק במתן חוות דעת בתחום האזרחי: נזיקין, סוגיות הכשירות המשפטית, נכויות, רשלנות רפואית. אנחנו משתתפים בוועדות סטטוטוריות שונות: במוסד לביטוח לאומי, במשרד הביטחון, בתחום הגזזת.

לפיכך, חשוב לנו להעמיק ולהרחיב את הידע שלנו בתחום, להשתתף בדיונים הכוללים חשיבה משותפת עם המשפטנים, להבין מהן הציפיות של ביהמ"ש מאתנו, ללמוד להעביר את הידע המקצועי לבית המשפט בצורה יעילה יותר.

חשוב לנו לפגוש קולגות שלנו ממדינות שונות בכנסים ובימי עיון, ללמוד על עבודתם וניסיונם ולהציג בפניהם את הנעשה אצלנו.

חשוב לנו להשמיע את קולנו בפורומים מקצועיים שונים, בתהליכי חקיקת חוקים הנוגעים לתחומי העיסוק שלנו ובהנהלת משרד הבריאות.

בכוונתנו גם לקדם את חברי החברה שלנו בבחירת מומחים לדיונים בבתי משפט ולהעביר למזכירויות בתי המשפט רשימת חברים הפעילים בחברה.

פעילות ענפה ומגוונת זו נוכל להמשיך ולעשות רק אם תהיה לנו חברה לפסיכיאטריה משפטית גדולה, חזקה ובעלת השפעה באיגוד הפסיכיאטריה.

אנו מקווים שכל חברי האיגוד יבקרו בדף שלנו, ייחשפו לעשייה הרבה והמעניינת וייקחו חלק פעיל בדיונים, יוכלו להעלות שאלות בנושאים אקטואלים ולהביע עמדות בנושאים הנדונים, יחד עם התעדכנות ולקיחת  חלק בפעילויות השונות.

נשמח לצרף חברים חדשים המעוניינים להתמקצע בתחום הפסיכיאטריה המשפטית לגווניו.

שתהיה לכולנו שנה אזרחית פורייה ומוצלחת!

נושאים קשורים:  חדשות,  עדכוני החברה לפסיכיאטריה משפטית
תגובות