• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות

משולחן ועד החברה לפסיכיאטריה משפטית

להלן הודעה לגבי חברים פעילים בחברה, הרשמה ותשלום דמי החבר לשנת 2017

(filling forms (shutterstock

חברים יקרים,

כידוע לכם אנו מתחבטים בנושא ההכנסות וההוצאות של החברה. זה לא סוד שבשנה האחרונה ירדו מאוד ההכנסות מדמי החבר, על רקע אי תשלום דמי חבר כסדרם, וכן בשל עליה בהוצאות בעיקר בארגון ימי העיון והכנס הבינלאומי שאנו מארגנים בכל שנה.

לכן, ראינו לנכון לארגן ולפרסם רשימה של חברים פעילים אשר משלמים דמי חבר ברציפות משנת 2015 ועד 2017 כולל, וגם משתתפים ברוב ימי העיון המאורגנים במהלך שנים אלו.

חברים אלו ייכנסו לרשימת חבר פעיל בחברה לפסיכיאטריה משפטית ורשימה זו תופץ למזכירויות בתי המשפט לסוגיהם, כדי שיהוו מקור למינוי מומחים שהם גם חברי חברה פעילים ומעודכנים.

לשם כך, אנו מבקשים מכם להירשם ולשלם את דמי החבר לשנת 2017 כבר ביום העיון הקרוב שיתקיים בתאריך 12.1.17 במלון דן קיסריה. מי שמעוניין לפרסם עצמו בתחום מומחיות ספציפי למתן עדות מומחה לבית משפט מתבקש גם להעביר אלינו את תחום מומחיותו שיירשם לצד שמו.

אנו מקווים שצעד זה יעזור לכולנו גם בתחום המקצועי ובעיקר בשימור ובתמיכה בפעילויות החברה לפסיכיאטריה משפטית בשנים הקרובות.

בברכת שנת עבודה מעניינת ופוריה לכולנו,

ועד החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל.

נושאים קשורים:  הודעות,  עדכוני החברה לפסיכיאטריה משפטית
תגובות