• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות

משולחן ועד החברה לפסיכיאטריה משפטית

להלן הודעה בדבר ההרשמה לחברה לפסיכיאטריה משפטית ודמי החבר לשנת 2017

רפואה ומשפט (צילום: אילוסטרציה)

חברים יקרים,

כידוע לכם אנו מתחבטים בנושא ההכנסות וההוצאות של החברה. בשנה האחרונה ירדו מאוד ההכנסות מדמי החבר, על רקע אי תשלום דמי חבר כסדרם, וכן בשל עליה בהוצאות -בעיקר בארגון ימי העיון והכנס הבינלאומי שאנו מארגנים בכל שנה.

לכן, ראינו לנכון לפרסם רשימה של חברים פעילים אשר משלמים דמי חבר ברציפות משנת 2015 ועד 2017 כולל, וגם משתתפים ברוב ימי העיון המאורגנים במהלך שנים אלו.

חברים אלו ייכנסו לרשימת חברים פעילים בחברה לפסיכיאטריה משפטית. רשימה זאת תופץ למזכירויות בתי המשפט לסוגיהם, כדי שתהווה מקור למינוי מומחים שהינם חברי חברה פעילים ומעודכנים.

לשם כך, אנו מבקשים מכם להירשם ולשלם את דמי החבר לשנת 2017 כבר ביום העיון הקרוב שיתקיים בתאריך 12.1.17 במלון דן קיסריה. מי שמעוניין לפרסם עצמו בתחום מומחיות ספציפי למתן עדות מומחה לבית משפט מתבקש גם להעביר אלינו את תחום מומחיותו שיירשם לצד שמו.

אנו מקווים שצעד זה יעזור לכולנו הן בתחום המקצועי והן בשימור ובתמיכה בפעילויות החברה לפסיכיאטריה משפטית בשנים הקרובות.

בברכת שנת עבודה מעניינת ופורייה לכולנו,

ועד החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל:

ד"ר איגור ברש - יו"ר   igor.b@psjer.health.gov.il

ד"ר טל ויצמן - מזכיר החברה   talw62@gmail.com

ד"ר מיכאל קרסנושטיין – גזבר   mkrasnoshtein@gmail.com

פרופ' משה קוטלר - חבר ועד

ד"ר צבי קירש - חבר ועד

ד"ר אגנס וואש -  חברת  ועד

ד"ר סרגיי רסקין - חבר ועד

פרופ' יובל מלמד - יו"ר נבחר

מוזמנים להירשם בחברה: פסיכיאטרים מומחים ומתמחים, רופאים אחרים העוסקים בתחום, ומשפטנים.

אופן ביצוע ההרשמה:
שליחת דוא"ל ליו"ר החברה, דר' איגור ברש, igor.b@psjer.health.gov.il  בצירוף: צילום רישיון רופא (ולרופאים מומחים: תעודת מומחה) ולמי שאינו רופא - תעודת עו"ד.

בגוף הדוא"ל – נא פרטו את תחום עיסוקכם.

הפנייה תועבר להר"י בבקשה להסדרת תשלום דמי החבר להשלמת החברות.

דמי החבר:  פסיכיאטרים (ורופאים אחרים) מומחים ועורכי דין - 300 ש"ח לשנה.

רופאים מתמחים - 150 ש"ח לשנה.

גמלאים - 200 ש"ח לשנה.

נושאים קשורים:  הודעות,  עדכוני החברה לפסיכיאטריה משפטית,  הודעות הוועד
תגובות
אנונימי/ת
17.01.2017, 16:51

מתי וכיצד יטופל המקרה החמור של ד"ר אילן רבינוביץ ????
מתבקשות תשובות של הועד היו"ר בשיתוף הלשכה לאתיקה וכו'

אנונימי/ת
17.01.2017, 22:21

הוא רופא מדהים, איזה חמור ואיזה בטיח?