• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

הקשר בין פעילויות מגרות מנטלית בגיל המבוגר להיארעות הפרעה קוגניטיבית קלה

מחקר מצא, כי מבוגרים עם מצב קוגניטיבי נורמלי שהשתתפו בפעילויות מגרות מנטלית גם בגיל מבוגר היו בעלי סיכון מופחת להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה

15.02.2017, 10:49
מחשבים בספריה אוניברסיטאית (צילום: אילוסטרציה)
מחשבים בספריה אוניברסיטאית (צילום: אילוסטרציה)

דווח בעבר על קשר בין השתתפות בפעילויות מגרות מנטלית לבין הירידה בסיכון להפרעה קוגניטיבית קלה (MCI, Mild Cognitive Impairment) או מחלת אלצהיימר. עם זאת, מעט ידוע על היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה והקשר שלה לפעילות מגרה מנטלית בגיל המבוגר (70 ומעלה).

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לחקור את הקשר בין פעילויות מגרות מנטלית בגיל המבוגר לסיכון להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה, ולהעריך את ההשפעה של גנוטיפ APOE ε4י(Apolipoprotein E).

המחקר היה מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה, פרוספקטיבי, של משתתפים במחקר ה-Mayo Clinic Study of Aging במינסוטה. בוצע מעקב אחר משתתפים בגיל 70 ומעלה בעלי תפקוד קוגניטיבי נורמלי בבסיס, עד לתוצא של היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה. המחקר נערך מאפריל 2006 עד ליוני 2016.

בבסיס, המשתתפים סיפקו מידע בנוגע לפעילויות מגרות מנטלית בשנה שקדמה להשתתפות במחקר. הערכה נוירו-קוגניטיבית בוצעה בבסיס, עם הערכה במרווחי זמן של 15 חודשים. אבחנה קוגניטיבית בוצעה על ידי קונצנזוס של פאנל מומחים על בסיס קריטריונים מקובלים. Hazard ratiosי (HR) ורווחי סמך של 95% חושבו על ידי מודלי Cox לאחר התאמה למין, גיל והשכלה.

העוקבה הסופית כללה 1,929 מבוגרים עם מצב קוגניטיבי נורמאלי [גיל חציוני בבסיס 77 (טווח בין רבעונים 74-82); 50.4% (973 מטופלות) היו נשים], ובוצע מעקב עד לתוצא של היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה.

במהלך תקופת מעקב חציונית של 4.0 שנים, נצפה כי משחק במשחקים (HRי 0.78; 95%CIי0.65-0.95), השתתפות בפעילויות מלאכה (HR 0.72י; 95%CIי 0.57-0.90), משחקי מחשב (HR 0.70י; 95%CIי0.57-0.85) ופעילויות חברתיות (HR 0.72י; 95%CIי0.63-0.94) היו קשורים לירידה בסיכון להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה.

באנליזה לפי מצב נשאות של APOE ε4, הנתונים הצביעו לכיוון סיכון נמוך יותר להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה עבור מי שאינם נשאי APOE ε4 שהשתתפו בפעילויות מגרות מנטלית (למשל משחקי מחשב HR 0.73י; 95%CI 0.58-0.92) ולכיוון סיכון גבוה יותר בקרב נשאי APOE ε4 שלא השתתפו בפעילויות מגרות מנטלית (למשל ללא משחקי מחשב HR 1.74י; 95%CIי1.33-י2.27)

מסקנת החוקרים הייתה, כי מבוגרים עם מצב קוגניטיבי נורמאלי שהשתתפו בפעילויות מגרות מנטלית גם בגיל המבוגר היו בעלי סיכון מופחת להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה. קשר זה עשוי להשתנות על פי מצב נשאות APOE ε4.

מקור:
Krell-Roesch J, Vemuri P, Pink A, Roberts RO, Stokin GB, Mielke MM,, Christianson TJH, Knopman DS, Petersen RC, Kremers WK, Geda YE. Association Between Mentally Stimulating Activities in Late Life and the Outcome of Incident Mild Cognitive Impairment, With an Analysis of the APOE ε4 Genotype. JAMA Neurol. Published online January 30, 2017. doi:10.1001/jamaneurol.2016.3822

נושאים קשורים:  מחקרים,  דמנציה,  הפרעה תפקודית קלה,  אלצהיימר,  אימון המוח,  APOE ε4
תגובות

הכתבה על ההשפעה שיש לגורמים מגרים מנטלית על המצב הקוגניטיבי של זקנים
חשובה מאין כמוה. בעיני, מצבם הקוגניטיבי של קשישים היא המפתח לקיום נאות שלהם בחברה וחשוב לעודד המשך פעילות בתחום זה.

אנונימי/ת
06.03.2017, 14:08

בס"ד

בהחלט. הגורם מרכזי בירידה בפעילות קוגניטיבי, משמעות בחיים, עלייה בסטרס ודכאון וירידה בקשרים חברתיים המהווים גורמי סיכון לדמנציה, הוא היציאה לפנסיה.
לכן כדי לצמצם תחלואה ותמותה והוצאה לאומית מיותרת על מחלות יש לדחות את גיל הפנסיה ולהקים מרכזים לתעסוקה בגיל השלישי.