• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

מניעת התאבדות באוכלוסייה המגיעה למחלקה לרפואה דחופה

בקרב מטופלים בסיכון לניסיון אובדנות המגיעים למיון, שילוב של התערבות קצרה הניתנת במהלך ולאחר הביקור במיון הפחית התנהגות אובדנית לאחר השחרור

15.05.2017, 11:45
כניסה לחדר מיון (אילוסטרציה)
כניסה לחדר מיון (אילוסטרציה)

התאבדות הינה סיבה מובילה לתמותה בארה"ב. למרות שהמלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה) מהווה סביבה מתאימה להתערבות ראשונית למניעת התאבדות, תכניות התערבות למניעת התאבדות המתחילות במלר"ד נותרו לא מפותחות. מחקר חדש בוצע במטרה לקבוע האם התערבות המתחילה במלר"ד מפחיתה התנהגויות אובדניות לאחר מכן.

המחקר הינו מחקר רב מרכזי שכלל 8 חדרי מיון בארה"ב וכלל מבוגרים לאחר ניסיון התאבדות או כוונה אובדנית והיה בנוי משלושה שלבים עוקבים:
1) טיפול סטנדרטי מאוגוסט 2010 עד דצמבר 2011
2) שלב תכנית סקר אוניברסלית מספטמבר 2011 ועד דצמבר 2012
3) תכנית סקר אוניברסלית ובנוסף שלב התערבות מיולי 2012 ועד נובמבר 2013.

תכנית הסקר כללה הערכת סיכון אוניברסלית להתאבדות. שלב ההתערבות כלל תכנית סקר אוניברסלית ובנוסף התערבות, שכללה תכנית סקר שניונית לסיכון להתאבדות על ידי רופאי המלר"ד, התערבות בשחרור, ושיחות טלפון לאחר הביקור במלר"ד בהתמקדות על הפחתת סיכון להתאבדות.

התוצא הראשוני שנמדד היה ניסיון אובדנות במשך 52 שבועות המעקב. שיעור והמספר הכולל של ניסיונות האובדנות עברו אנליזה.

סך הכל 1,376 משתתפים גויסו למחקר, כולל 769 נשים (55.9%) עם גיל חציוני (טווח בין רבעונים) של 37 (26-47). סך הכל 288 משתתפים (20.9%) ביצעו לפחות ניסיון אובדני אחד, והיו 548 ניסיונות אובדנות בקרב משתתפי המחקר. לא היה הבדל משמעותי בהפחתת הסיכון בין שלב הטיפול הסטנדרטי לשלב תכנית הסקר (23% בהשוואה ל-22%, בהתאמה). בהשוואה לשלב הטיפול הסטנדרטי, מטופלים בשלב ההתערבות הראו 5% ירידה אבסולוטית בסיכון לניסיון אובדני (23% בהשוואה ל-18%), עם ירידה יחסית בסיכון של 20%.

משתתפים בשלב ההתערבות היו בעלי 30% פחות ניסיונות אובדנות בהשוואה למשתתפים בשלב הטיפול הסטנדרטי. אנליזת Negative binomial regression הראתה שמשתתפים בשלב ההתערבות היו בעלי פחות ניסיונות אובדנות בצורה משמעותית בהשוואה למטופלים בשלב הטיפול הסטנדרטי (Incidence rate ratio 0.72 ; 95%CI 0.52-1.00 ; p=0.05) אבל בלי הבדל בין קבוצת הטיפול הסטנדרטי לקבוצת שלב תכנית הסקר
(Incidence rate ratio 1.00 ; 95%CI 0.71-1.41 ; p=0.99).

בקרב מטופלים בסיכון במלר"ד, שילוב של התערבות קצרה הניתנת במהלך ולאחר הביקור במלר"ד הפחית התנהגות אובדנית לאחר השחרור.

מקור:
Miller IW, Camargo CA, Arias SA, Sullivan AF, Allen MH, Goldstein AB, Manton AP, Espinola JA, Jones R, Hasegawa K, Boudreaux ED, for the ED-SAFE Investigators. Suicide Prevention in an Emergency Department PopulationThe ED-SAFE Study. JAMA Psychiatry. Published online April 29, 2017. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0678

נושאים קשורים:  מחקרים,  התאבדות,  מלר"ד,  מחלקה לרפואה דחופה,  מיון,  ניסיון אובדנות
תגובות