• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות הוועד

מלגת השתתפות בכנס האיגוד היפני

להלן פניית איגוד הפסיכיאטריה והנוירולוגיה היפני לפסיכיאטרים צעירים (עד גיל 40 או עד 10 שנות נסיון) – למועמדות למלגת השתתפות בכנס האיגוד היפני, בין התאריכים 21-23 ביוני 2018 בקובו, יפן

Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award

Application Deadline: October 20th, 2017 (Japan time)

The Japanese Society of Psychiatry and Neurology is pleased to invite young psychiatrists from around the world -particularly Asia- to apply for the Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award. The purpose of this award is to recognize early-career, outstanding psychiatrists and to encourage academic discussion and personal friendships with early-career Japanese psychiatrists at the 114th annual meeting of the JSPN on June 21st to 23rd, 2018, in Kobe, Japan.

Award recipients will receive a waiver of meeting registration fees, accommodations, and a partial reimbursement of airfare (JPY 70,000 for recipients from World Bank A and B category countries, and JPY 140,000 for those from C and D countries). Award recipients will be expected to give a presentation at one of the international sessions, the themes of which are "Consultation Liaison Psychiatry" and "Case Vignette", and attend other programs for JSPN Fellowship Award recipients. Award recipients will also be expected to participate in future JSPN Fellowship Award Alumni programs.

Applicants must choose a theme from 1 or 2 below and submit an abstract of 200 - 250 words in length on-line.

1. Consultation Liaison Psychiatry

After reading the liaison at JSPN web site, the abstract should contain information on 2 or more of the following 6 items (a-f) regarding the situation of the applicant’s country.

a. Is there a medico-economic system supporting liaison activities? If not at present, specifically what efforts are the liaison psychiatrists making to establish it?

b. What preventive measures, treatment, and management of delirium and what measures against BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) are performed? How are the liaison psychiatrists involved in these?

c. In care for suicide attempters and suicide prevention, how is the comprehensive management, in which liaison psychiatrists play the central role, performed? Are there any measures to enhance the effects and efficiency of the system?

d. Are there any scientific associations organized by and for the liaison psychiatrists, and if any, what kind?

e. In palliative care, how are psychiatrists and liaison psychiatrists involved?

f. What clinical studies have been performed concerning treatment for psychiatric symptoms associated with physical illnesses and liaison medicine? Is there any particular topic that is of the applicant’s interest for clinical research?

2. Case Vignette

After reading the case vignette at JSPN web site, the applicant is requested to describe how psychiatrists in his/her home country would deal with the case described in the vignette.

a. If you encounter patients like this in your country/community, how do you assess and diagnose them? Please also describe the names of diagnoses and concepts used for these patients in your country, if any, not limited to international diagnostic criteria such as ICD-10 and DSM-5.

b. Are patients like this within the scope of psychiatry in your country?

c. What treatment do medical institutions in your country provide for patients like this?

d. Are patients like this within the scope of treatment supported by public services (such as national health insurance systems) in your country? If so, what are the contents of treatment supported by such services?

e. This patient demanded legal sex change (changing the sex indicated in her birth register certificate). Are there legal systems that allow such changes in your country? If there are, what are their details?

f. Are there discrimination or prejudice against patients like this in your country? If there are, to what degree?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Applicants must:

1. Be psychiatrists younger than 40 years of age or with 10 years or less experience in psychiatry

2. Not be previous recipients of the JSPN Fellowship Award

3. Belong to a World Psychiatric Association member society

(To ensure broad participation from around the world, the JSPN accepts nominations from each society up to a maximum of two applicants.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Meeting Information

114th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology

-Date: June 21st - 23rd, 2018

-Venue: Kobe International Conference Center, Kobe International Exhibition Hall, Kobe Portopia Hotel

-Meeting president:

Hiroshi Yoneda (Professor Department of Neuropsychiatry Division of Comprehensive Medicine Osaka Medical College)

-Theme: Commonality and Uniqueness of Psychiatry in Medicine and Medical Care

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Application Procedure

For details, please ask the applicants to visit the English web site of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology.

https://www.jspn.or.jp/modules/english/index.php?content_id=86

Applicants must submit through On-Line Registration System for the 114th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology.

https://www.myregistration2.net/jspn114/my/login/english.html

Application Deadline: October 20th, 2017 (Japan time)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Contact

-E-mail: jimu-kokusai@jspn.or.jp

-Postal address: Hongo-Yumicho Building, 2-38-4, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות