• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

יתרונות קליניים והשפעה של שימוש מוקדם בזריקות אנטי פסיכוטיות ארוכות טווח בסכיזופרניה

להלן סקירת הספרות העוסקת ביתרונות התחלת טיפול מוקדמת בסכיזופרניה וביתרונות הקליניים הטמונים בשימוש מוקדם בזריקות אנטי פסיכוטיות ארוכות טווח (LAIs)

המטרה: תוצאות ניסויים קליניים תומכות בשימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות פומיות כטיפול בהתקף פסיכוזה ראשון של מטופלים הסובלים מסכיזופרניה. מאמר זה יסקור את הספרות העוסקת ביתרונות התחלת טיפול מוקדמת בסכיזופרניה וביתרונות הקליניים הטמונים בשימוש מוקדם בזריקות אנטי פסיכוטיות ארוכות טווח (LAIs).

השיטה: נערכה סקירה מקיפה של ספרות שפורסמה בנושא השימוש ב-LAIs בשלב מוקדם בטיפול בסכיזופרניה.

התוצאות: למרות ששיעור התגובה לטיפול אנטיפסיכוטי ראשוני להתקף ראשון של סכיזופרניה גבוה יותר מטיפול אנטיפסיכוטי שלאחר מכן, לא טיפלנו בנושא זה בצורה אפקטיבית. חוסר דבקות בטיפול היא הסיבה העיקרית להישנות מחלה ולאשפוז חוזר בשנים הבאות, ונמצא קשר בין חוסר דבקות לבין שיעורי הישנות גבוהים יותר המובילים להשפעות הרסניות וכרוכים בנטל כלכלי משמעותי. הוערך כי העלויות של חוסר דבקות מסתכמות ב-1.48 מיליארד דולר.

לכן, אתגר מרכזי בטיפול בסכיזופרניה הוא שינוי מחוסר דבקות להתמדה בטיפול האנטיפסיכוטי. ידוע, כי LAIs  יעילות לפחות באותה מידה כמו תרופות אנטי פסיכוטיות פומיות לטיפול בסכיזופרניה, ועם זאת עדיין נעשה בהן שימוש מועט. יתרה מזאת, LAIs מטפלות בבעיות רבות הנוגעות לדבקות  בטיפול הפומי. ראיות שנמצאו לאחרונה מצביעות, כי LAIs יעילות בטיפול בהתקף ראשון של פסיכוזה ובהתחלה מוקדמת של טיפול בסכיזופרניה.

מסקנה: אף על פי שלטיפול אנטי פסיכוטי עקבי יש תפקיד קריטי בטיפול, גישה המתמקדת באדם לטיפול בסכיזופרניה חיונית לכל היבטי הטיפול, ובכלל זה יצירת ברית טיפולית וקיומה, ביסוס קבלת החלטות משותפת ודבקות, והשגת החלמה ארוכת טווח.

מקור: 

Clinical benefits and impact of early use of long-acting injectable antipsychotics for schizophrenia
Georgia L. Stevens,1 Gail Dawson2 and Jacqueline Zummo3

נושאים קשורים:  מחקרים