• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
כנסים

Save The Date: ימי עיון בפסיכוגריאטריה

26 באפריל 2018 | 24 במאי 2018 | אוניברסיטת תל אביב

כנס (אילוסטרציה)
כנס (אילוסטרציה)

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות