• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
הודעות הוועד

קול קורא למועמדים ליו"ר נבחר לאיגוד הפסיכיאטריה בישראל

להלן פירוט תהליך הבחירות האלקטרוניות וכל מה שצריך לדעת על זכות הצבעה, תשלום דמי חבר והגשת מועמדות

בחירות (אילוסטרציה)
בחירות (אילוסטרציה)

ועד האיגוד החליט על קיום בחירות אלקטרוניות ליו"ר נבחר. הבחירות יתבצעו דרך אתר האינטרנט של ההסתדרות הרפואית בישראל והאיגודים המדעיים. בעלי זכות בחירה יקבלו בדואר לביתם מכתב המפרט את סדרי הבחירות, קוד סודי וסיסמא אישיים.

בעלי זכות לבחור ולהיבחר: רופאים חברי הר"י, מומחים בפסיכיאטריה אשר הסדירו את תשלום דמי החבר לאיגוד לשנים 2017-2018 עד ליום 24/4/2018. לאחר תאריך זה תיסגר רשימת בעלי זכות הבחירה.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת שירות, בטלפון
03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 כדי להסדיר תשלום דמי חבר בכרטיס אשראי ולוודא שהנכם בעלי זכות בחירה. גם גמלאים מומחים חברי הר"י הפטורים מתשלום דמי חבר לאיגוד הינם בעלי זכות בחירה: רצוי להתקשר ולוודא את זכות הבחירה גם כשאין חובת תשלום דמי חבר.

מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 9/4/2018. יש לצרף מצע בחירות על גבי עמוד אחד (יש אפשרות לצרף תמונה) וניתן לצרף כרטיס ביקור. את הצעת המועמדות יש לשלוח בדואר אלקטרוני ובכתב לכתובת הבאה: ד"ר רמונה דורסט: rimona@isdn.net

בהתאם למדיניות הר"י ולצורך קיום הליך דמוקרטי מיטבי, במידה שלא יוגשו מספיק מועמדויות ו/או במידה שתוגש מועמדות יחידה לראשות האיגוד עד לתאריך הקובע, יוארך המועד להגשת המועמדויות בשבוע נוסף בהתאם להודעה שתישלח לחברים.

בכבוד רב,

חברי ועדת הבחירות:
ד"ר רמונה דורסט – יו"ר
ד"ר אבי ולבסקי
ד"ר רפאל אידלמן

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות