From the Holocaust to 2018: לזכרו של פרופ' דב אלכסנדרוביץ'

המפגש, שיתקיים באנגלית, יכלול מושב בכנס איגוד הפסיכיאטריה הישראלי ביום חמישי, ה-31.5 בצהרים, במלון דן פנורמה בתל אביב, ומושב בנושא "חוק השואה הפולני", ביום שישי ה-1.6 בין השעות 10:30-12:30, באולם הקטן של ביה"ס התיכון עירוני ה' ברח' בן יהודה 227 בתל אביב.

מצורפת: תכנית המפגש

ההשתתפות במפגש (למעט המושב בכנס איגוד הפסיכיאטריה הישראלי) אינה כרוכה בתשלום, אך נא הרשמו מראש באחת מכתובות הדוא"ל הבאות: zemishlany@gmail.com או haber.lili@gmail.com
או haim.knobler@gmail.com