דיכאון והשמנת יתר מתרחשים במקביל לעיתים קרובות וכל אחד מהם מעלה את הסיכוי לתחלואה קרדיו-וסקולרית. מחקר זה בחן האם טיפול משולב בהשמנת יתר ובדיכאון יוכל לספק תועלות משמעותיות יותר בנוגע למשקל, מצב רוח וגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים לעומת טיפולים נפרדים לכל אחד מהמצבים.

76 משתתפים עם השמנת יתר (obesity) ודיכאון מג'ורי הוקצו באופן אקראי לקבוצת שמירת משקל התנהגותית ( Behavioral weight control - BWC), לקבוצת טיפול קוגניטיבי לדיכאון (CBT-D) או לטיפול משולב של BWC ושל CBT-D. למשתתפים סופקו 18 מפגשים קבוצתיים למשך 20 שבועות. מצב רוח, משקל וסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית הוערכו במצב הבסיס ובשבועות 8 ו-20. ביקור מעקב בוצע בשבוע ה-46.

בשבוע ה-20, משתתפים בטיפול המשולב הורידו יותר משקל בצורה מובהקת (p<0.02)י(5.2%±1.2%) מאלו שהשתתפו בטיפול CBT-D לבדו (1.3%±0.8%) ובמידה דומה לאלו שעברו טיפול BWCי(3.5%±1.3%). ציוני הדיכאון ירדו באופן משמעותי מרמת הבסיס בכל הקבוצות, ללא הבדל משמעותי ביניהן. כל שלושת הקבוצות הראו שיפור מובהק בסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית ל-10 שנים, ללא הבדל משמעותי ביניהן. הקבוצות לא הראו שונות משמעותית באף אחד ממשתנים אלה בשבוע 46.

החוקרים הסיקו על בסיס ממצאים אלה ש-BWC קצר טווח משפר משקל, מצב רוח וסיכון ל-CVD, בהשוואה לטיפול משולב שכולל גם CBT-D. החוקרים מציעים שהתוצאות דורשות שכפול עם מדגם גדול יותר.

מקור: 

Faulvonbridge, L.F. et al. (2018) Obesity. 26 (7)