מחקרים קודמים הדגימו קשרים חזקים בין מוטיבים של אלכוהול למאפיינים של הפרעת אישיות גבולית. עם זאת, לא ידוע האם שימוש בחומרים אסורים נפוצים אחרים (קנאביס ותרופות מרשם אופיאטיות) הינם בעלי קשרים דומים עם הפרעת אישיות גבולית. במחקר זה, החוקרים בחנו קשרים בין מאפייני הפרעת אישיות גבולית למוטיבים של אלכוהול, קנאביס ותרופות מרשם אופיאטיות. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם הפרעת אישיות גבולית הינה בעלת אותם דפוסים על פני הסמים השונים או האם סמים מסוימים מספקים צורך מסוים אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית. כמו כן, החוקרים בדקו האם יש שונות בממצאים לפי מין בקרב תלמידי קולג'.

במחקר השתתפו 549 תלמידי קולג' אשר השלימו שאלונים אינטרנטיים  שמדדו נתונים דמוגרפיים, מאפיינים של הפרעת אישיות גבולית, שימוש בחומרים ומוטיבים ספציפיים עבור אלכוהול, קנאביס ותרופות מרשם אופיאטיות.

החוקרים מצאו כי הפרעת אישיות גבולית הייתה קשורה באופן החזק ביותר עם מוטיבים של התמודדות על פני כל החומרים. עבור אלכוהול וקנאביס, הדבר היה נכון לגברים ולנשים יחד עם מוטיבים של קונפורמיות. עבור תרופות המרשם, מוטיבים של התמודדות, מוטיבים חברתיים, מוטיבים של האדרה וכאב היו מובהקים סטטיסטית רק עבור מאפייני הפרעת אישיות גבולית בנשים. כאשר בוצעה השוואה סטטיסטית, נמצא כי הקשרים בין מוטיבים של התמודדות ואלכוהול וכאב באופיאטים היו חזקים יותר בנשים מאשר בגברים.

הדפוס שנמצא במחקר מרמז כי מוטיבים שליליים הינם בעלי תפקיד דומה בהפרעת אישיות גבולית והפרעת שימוש בחומרים עבור אלכוהול וקנאביס אך המוטיבים השליליים עבור אופיאטים נמצאו רק בנשים.

מקור: 

Vest, N.A. et al. (2018) Addictive Behaviors. 87,46.