ד"ר צבי פישל - חדל אישיות

פרופ' חיליק לבקוביץ' - מבט שונה וחדש על בית החולים הפסיכיאטרי

ד"ר עמית סעד - הלוגיקה של הלא מודע

פרופ' יורם יובל - להטות את כף המאזניים