1. תכנית הכנס

2. טופס הרשמה לחברי סניף ירושלים וצפון (מסובסד)

3. טופס הרשמה כללי למעוניינים מסניפים אחרים (ללא סבסוד)

4. טופס הרשמה למעוניינים להגיע ליום אחד בלבד ללא לינה (יום השישי)