ירידה בתפקודים ניהוליים מהווה אחד מהמרכיבים המרכזיים במודל ההתפתחות והתחזוקה של הפרעת משחק באינטרנט (IGD – internet gaming disorder). מכלל הבעיות השונות בתפקודים ניהוליים, אימפולסיביות גבוהה נקשרה באופן עקבי ל-IGD.

במחקר זה החוקרים ביצעו ניתוח מורפומטרי מבוסס ווקסלים עם רישום אנטומי של שינויי צורה ע"י שימוש באלגוריתם Lie אלגברי שעבר אקספוננציאציה (DARTEL) כדי לחקור את היחס בין חריגות בחומר האפור לבין אימפולסיביות ב-IGD.  לצורך זה גויסו 31 מבוגרים צעירים זכרים אשר החלו לשחק באופן מופרז באינטרנט בתחילת גיל ההתבגרות, ו-30 זכרים בריאים מותאמים לגיל כקבוצת ביקורת.

בבחינת התוצאות משתתפים עם IGD התאפיינו בנפח חומר אפור קטן יותר (GMV – gray matter volume) באזורי מוח המיוחסים לתפקודים ניהוליים, כגון פיתול החגורה הקדמי (anterior cingulate cortex) והאזור המוטורי המשלים (supplementary motor area). ה-GMV באזורים אלה היה במתאם שלילי לציונים בסולמות דיווח עצמי של אימפולסיביות. משתתפים עם IGD הציגו GMV קטן יותר בקליפות הקדם-מצחית-צדית והקודקודית אשר מכילות את הקליפה הקדם-מצחית הצדית התחתונה השמאלית (left ventrolateral prefrontal cortex) ואת האונית הקודקודית התחתונה השמאלית (left inferior parietal lobule) בהשוואה לביקורת בריאה. ה-GMV בקליפה הקדם-מצחית הצדית התחתונה השמאלית היו במתאם שלילי לכמות משחק באינטרנט לאורך החיים.

ממצאים אלו מצביעים על כך שחריגות חומר אפור באזורים הקשורים לתפקודים ניהוליים עשויים לתרום לאימפולסיביות גבוהה של מבוגרים צעירים עם IGD. זאת ועוד, שינויים בקליפה הקדם-מצחית היו קשורים למשחק מופרז ארוך טווח באינטרנט במהלך גיל ההתבגרות.

מקור: 

Lee, D. et al. (2018). Addiction Biology. 23 (5)