פעילות החברה לפסיכיאטריה משפטית - יום עיון באברבנאל לזכרו של ד"ר רוברט קמחי, מייסד היחידה לפסיכיאטריה משפטית. במלאות 20 שנה למותו.

פרטים נוספים בהמשך!