• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
IJP

IJP: Israel Journal of Psychiatry: Vol' 55 Issue 3

Vol. 55, Issue 3, 2018, Israel Journal of psychiatry

לצפייה במגזין לחץ/י על התמונה:

Editorial: Psychiatry in Israel: A “Mini” Special Issue
Rael Strous

Suicide in the Israeli Military: Case-Controlled, Prospective and Retrospective Study
Gadi Lubin, Katya Rubinstein, Shimon Burshtein, Igor Barash, Gal Afik, Eyal Fruchter and Mark Weiser

Psychiatric Hospitalizations Among the Arab Population in Israel: A Historic Cohort Study
Ido Lurie and Anat Fleischman

Cultural Adjustment Strategy, Level of Identity Consolidation and a Sense of Alienation Among Adults in the Ethiopian Community in Israel
Yael Wilchek-Aviad and Anati Timsit

Medical and Non-medical Use of Prescription Stimulants: Association with Cannabis, Alcohol and Tobacco Use Among University and College Students in Israel
Hagit Bonny-Noach and Vered Ne’eman-Haviv

Community Recovery: A Key Concept for Social Integration of People with Mental Illness
Galit Halperin

No Geiger Counter for Holocaust Radioactivity: Possible or Impossible Biomarkers of Holocaust Traumatization?
Natan P.F. Kellermann

Mental Health Reform in Israel: Challenge and Opportunity Part I: Fundamentals of the Reform and the Mental Health Service System on the Eve of the Reform
Uri Aviram and Sagit Azary-Viesel

Mental Health Reform in Israel: Challenge and Opportunity Part II: Implementation of the Reform – Issues and Problems
Uri Aviram and Sagit Azary-Viesel

personal perspective: From Freud to Biology, From Genes to Medicines: A 40 Year Perspective
Bernard Lerer

אבסטרקטים בעברית

נושאים קשורים:  IJP,  IJP - Israel Journal of Psychiatry,  כתבי עת
תגובות