פגיעה קוגניטיבית שקשורה לסרטן מדווחת באופן רווח בקרב מבוגרים שעברו טיפול כימותרפי עבור גידולים מוצקים. מידע בנוגע לפגיעה קוגנטיבית בשורדי הודג'קין הוא נדיר לטענת החוקרים, על אף שלימפומה מסוג הודג'קין פוגעת בעיקר במבוגרים צעירים.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך באופן אובייקטיבי את שכיחות הפגיעה הקוגניטיבית ומאפייניה בשורדי לימפומה מסוג הודג'קין. לצורך כך, הוערכו שורדי לימפומה מסוג הודג'קין שהשלימו טיפול קו ראשון (כימותרפיה עם או ללא רדיותרפיה) ושנותרו ברמיסיה לאחר 6 חודשים עד 5 שנים לאחר תום הטיפול.

לצורך ביקורת, גויסו 14 נבדקים שהתאימו בגיל וברמת ההשכלה לנבדקים השורדים. כמו כן, תוצאות הבדיקה הושוו לתוצאות באוכלוסייה הכללית.

המשתתפים במחקר דיווחו באופן עצמי באמצעות שאלונים על מדדים שהעריכו עייפות, דיכאון, חרדה, איכות חיים ותפקוד קוגניטיבי. כמו כן, הנבדקים ביצעו הערכה ניורו-קוגנטיבית שהעריכה את מהירות העיבוד, הזיכרון, הריכוז, התפקודים הניהוליים והאינטליגנציה. המחקר כלל 51 שורדים עם גיל חציוני של 28 שנים והשכלה חציונית של 2.5 ± 14.5 שנים.

החוקרים מצאו שתלונות שנגעו להידרדרות קוגניטיבית ועייפות נמצאו באופן חמור ותדיר יותר בקרב שורדי הודג'קין לעומת נבדקים בריאים. כמו כן, נמצא שההערכה הניורו-קוגנטיבית הדגימה ש-30% מהשורדים נפגעו ב-2 אתרים או יותר.

מסקנת החוקרים על בסיס ממצאים אלה היא שעייפות ופגיעה קוגניטיבית, במיוחד בתפקודים ניהוליים ובזיכרון, מהווה ממצא תדיר ומדאיג בשורדי לימפומה מסוג הודג'קין. לדידם של החוקרים, השפעות אלה יכולות להמשך זמן רב ולהתבטא בכל היבטי החיים.

מקור: 

Trachtenberg, E. et al. (2018). British Journal of Haematology. 182 (5)