• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
6min

פרופ' אלכסנדר גרינשטיין - האתגר בטיפול בתסמיני שלפוחית רגיזה בחולה המורכב

בחסות בלתי תלויה של חברת אסטלס 

נושאים קשורים:  6min