• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

ההשפעה של מדד מסת גוף על דיכאון

מחקר עוקבה נערך בבריטניה בהשתתפות 363,037 מטופלים הסובלים מהשמנת יתר. נמצא כי רמות מדד מסת גוף גבוהות יותר חובקות בתוכן סיכון מוגבר לדיכאון

26.05.2019, 10:43

עם העלייה בהשמנת יתר, ישנה חשיבות לתת את הדעת על סיכוני בריאות הנפש הקשורים במצב זה, על מנת לתת למטופלים הסובלים מהשמנת יתר טיפול רפואי אופטימלי. קשר בין דיכאון והשמנת יתר נחקר בעבר, אך מעט מחקרים מתמקדים בפרופיל הסיכון של מטופלים הנמצאים ברמות מדד מסת גוף שונות, בסיווג מעל 30 ק"ג למטר בריבוע. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את ההשפעה של מדד מסת גוף על הסיכון לדיכאון במטופלים הסובלים מהשמנת יתר, כמו גם לחקור מגמות של דיכאון. באמצעות מחקר עוקבה נרחב במטופלים בריטיים עם מדד מסת גוף מעל 30 ק"ג למטר בריבוע.

אנליזה בוצעה באמצעות מאגר נתונים של טיפול רפואי ראשוני מרחבי בריטניה - The Clinical Practice Research Datalink. נבחרו מטופלים עם אבחנה של השמנת יתר, מדד מסת גוף מעל 30 ק"ג למטר בריבוע. מטופלים אלו חולקו לתתי סוגים עם 7 קטגוריות שונות של מדד מסת גוף. נותחו נתוני המטופלים המבוססים על הרשומות משירותי הבריאות הראשוניים, אשר הוכנסו למאגר הנתונים The Clinical Practice Research Datalink.

סך כולל של 363,037 מטופלים נמצאו עם מדד מסת גוף 30 ק"ג למטר בריבוע ומעלה. מתוכם, 97,392 מטופלים (26.8%) אובחנו גם עם דיכאון. אנליזה של שיעור האירועים האבסולוטי לאורך זמן  ויחס סיכונים לדיכאון חושבו עבור הקטגוריות השונות של מדד מסת גוף. לפי אנליזה באמצעות רגרסיית קוקס של הזמן להתפתחות דכאון, הסיכון המצטבר עלה משמעותית ובצורה לינארית ברחבי קבוצות מדד מסת הגוף השונות (P<0.001). בהשוואה למטופלים עם מדד מסת גוף 30-35 ק"ג למטר בריבוע, למטופלים עם מדד מסת גוף 35-40 ק"ג למטר בריבוע היה ב-20% סיכון גבוה יותר לדיכאון (יחס סיכונים 1.206, רווח בר-סמך 1.170-1.424). למטופלים עם מדד מסת גוף מעל 60 ק"ג למטר בריבוע, היה סיכון גבוה ב-98% (יחס סיכונים 1.988, רווח בר-סמך 1.51302.612).

תוצאות מחקר העוקבה בבריטניה הדגימו, כי זוהו השכיחות ותבנית הזמן של התפתחות דיכאון  במטופלים הסובלים מהשמנת יתר. הממצאים מעלים את האפשרות כי הסיכון לדיכאון עולה ביחס ישר למדד מסת גוף מעל 30 ק"ג למטר בריבוע. מסקנת החוקרים הייתה כי הקלינאים צריכים לתת את הדעת לעובדות אלו, המתארות כי רמות מדד מסת גוף גבוהות יותר חובקות בתוכן סיכון מוגבר לדיכאון.

מקור: 

Moussa O. M. et al. (2019) Clinical Obesity. 9, e12305

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיכאון,  מדד מסת גוף,  השמנה ודיכאון
תגובות