• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

האם קנאבינואידים יעילים לטיפול באי שקט ותוקפנות בקרב חולי אלצהיימר?

סקירה שיטתית זו כללה 6 מחקרים אקראיים ומבוקרים בהם טיפול עם קנאבינואידיים הושווה לאינבו מבחינת השפעתו על אי השקט והתוקפנות של חולי אלצהיימר, תוך בחינת משתנים נוספים כמו מדד מסת גוף ותחושת טשטוש

אלצהיימר. קושי יומיומי למשפחות. צילום: אילוסטרציה

מטרתה של סקירה שיטתית (מטה אנליזה) זו הייתה לחקור את היעילות של קנאבינואידים בטיפול בתוקפנות ואי שקט של מטופלים הסובלים ממחלת אלצהיימר.

החוקרים עשו שימוש בנתונים שתועדו במספר מאגרי מידע אלקטרוניים (MEDLINE, EMBASE, PsycINFO) עד אוגוסט 2018. מונחי החיפוש היו: מחלת אלצהיימר, אי שקט, תוקפנות, וקנאבינואידים.

המחקרים שנבחרו עבור הסקירה היו ניסויים קליניים אקראיים, מבוקרי אינבו ובעלי סמיות כפולה. מחקרים אלה בחנו את השפעתם של קנבינואידים על אי שקט בקרב חולי אלצהיימר. מתוך 1,336 המחקרים שעלו בחיפוש, 123 מחקרים נסקרו, ו-6 מחקרים נכללו לבסוף בסקירה הסופית (251 משתתפים).

המידע שנלקח מהמחקרים כלל נתונים אודות פרטים דמוגרפיים, הסביבה בה נערך המחקר, משך הניסוי, סוג ואופי ההתערבות, תוצאים, ונשירה מהמחקר.

לא נצפתה השפעה של קנבינואידים כקבוצה על אי שקט (הבדל ממוצע סטנדרטי = 0.69-, P=0.10), אך עם זאת נמצאה הטרוגניות מובהקת
(χ²₆י= 43.53, P <.00001,יי= 86%). בנוסף, התוצאות הראו מגמה של הבדל גדול יותר באי השקט לאחר שימוש בקנאבינואידים מלאכותיים ביחס לטטרה-הידרו-קנאבינול (χ²₁ = 3.05, P = 0.08). לקנאבינואידים הייתה השפעה גדולה יותר על אי שקט שלווה במוגבלות הכרתית גדולה יותר (B = 0.27, t₆ = 2.93, P = 0.03). קנבינואידים לא שינו את התסמינים הנוירו-פסיכיאטריים הכוללים, או את מדד מסת הגוף. עם זאת, נמצא הבדל מובהק במטופלים עם מדד מסת גוף נמוך בהשוואה למטופלים עם מדד מסת גוף גבוה (χ²₁ = 4.63, P=0.03). תחושת טשטוש (סדציה) הייתה גדולה באופן מובהק לאחר שימוש בקנאבינואידים לעומת אינבו (יחס סיכונים 1.73, P=0.04), אך לא תועדו הבדלים בהיארעות של אירועים חריגים או של מקרי נשירה עקב אירוע חריג, בין שתי קבוצות הטיפול.

החוקרים הסיקו שהיעילות של קנבינואידים כמענה לאי שקט ותוקפנות של חולי אלצהיימר עדיין איננה חד משמעית, למרות שייתכן וישנו סימן המעיד על תועלת אפשרית לאחר שימוש בקנאבינואידים מלאכותיים. נדרש ניטור צמוד של נושא הבטיחות שכן נמצא קשר בין טיפול עם קנאבינואידים לבין תחושת טשטוש מוגברת.

מקור: 

Ruthirakuhan M. et al. (2019). The Journal of Clinical Psychiatry. doi: 10.4088/JCP.18r12617

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת אלצהיימר,  קנאבינואידים,  אי-שקט,  תוקפנות
תגובות