• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

מהי השפעתו של האפקט בבוקר על השימוש בקנאביס בהמשך היום?

במחקר זה בדקו החוקרים האם וכיצד משפיע אפקט (Affect) בוקר מסוגים שונים על השימוש בקנאביס מאוחר יותר באותו היום, וכיצד השימוש עצמו השפיע על האפקט שדווח באותו הבוקר

22.09.2019, 17:14

לפי מספר תיאוריות, השימוש בקנאביס ובחומרים אחרים נעשה על מנת להפחית אפקט (Affect) שלילי.

מחקר זה התבסס על דיווח יומי, ומטרתו הייתה להבין האם שינויים באפקט החיובי או השלילי המדווחים מדי בוקר תרמו לסבירות השימוש בקנאביס מאוחר יותר באותו היום. החוקרים בדקו גם האם רמות האפקט השלילי והחיובי שדווחו מייד לאחר השימוש בקנאביס השתפרו, ביחס לרמות שתועדו באותו הבוקר.

המדגם כלל 183 גברים ו-183 נשים שייצגו זוגות הטרוסקסואליים משתמשי קנאביס מהקהילה. המשתתפים הכינו דיווחים יומיים באופן עצמאי לגבי האפקט והשימוש בקנאביס במשך 30 ימים רצופים. בעזרת מודל מרובה-רמות, השימוש של גברים ונשים בקנאביס הודגם ביום נתון כפונקציה של אפקט בוקר חיובי, עוין או חרד. בנוסף, נלקחו בחשבון השימוש של בן או בת הזוג בקנאביס באותו יום, והרמות הממוצעות של אפקט חיובי ושלילי.

גברים ונשים היו בסבירות גבוהה יותר להשתמש בקנאביס ביום נתון כאשר האפקט החיובי בבוקר היה נמוך ביחס לרמה הטיפוסית עבור אותו אדם, וכאשר בן או בת הזוג השתמשו בקנאביס באותו יום. אפקט עוין או חרד לא תרמו לשימוש בקנאביס מאוחר יותר באותו היום. מיד לאחר השימוש בקנאביס, האפקט החיובי הוגבר, והאפקט העוין או החרד פחת, ביחס לרמות שתועדו באותו היום.

החוקרים הסיקו שהאפקט המשופר מיד לאחר שימוש בקנאביס מרמז על קיום מנגנון של חיזוק חיובי, המופעל כתוצאה מהשימוש.

מקור: 

Testa, M. et al. (2019). Addictive Behaviors. 95:64-69

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  אפקט,  חרדה,  חיזוק חיובי
תגובות