• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי בגברים עם הפרעה היפר-סקסואלית

מחקר מצא כי טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי יכול להפחית את הסימפטומים ואת המצוקה הפסיכיאטרית של הפרעה היפר-סקסואלית, בגברים. יש לשקול טיפול זה כקו טיפול ראשון בגברים הסובלים מהפרעה היפר-סקסואלית

הפרעה היפר-סקסואלית מוגדרת כמצב בו האדם מאבד שליטה על העיסוק בהתנהגויות מיניות, אובדן השליטה מוביל למצוקה והשפעה שלילית על תחומי חיים מרכזיים של אותו אדם. שיטת הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) הוכחה כמפחיתה משמעותית את הסימפטומים של ההתנהגות ההיפר-סקסואלית. עם זאת, לא דווחו בעבר תוצאות ממחקר רנדומלי מבוקר אשר בדק התערבויות עם טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, בהפרעה היפר-סקסואלית. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות של טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי במטופלים הסובלים מהפרעה היפר-סקסואלית.

במחקר השתתפו גברים (137 משתתפים) שאובחנו כסובלים מהפרעה היפר-סקסואלית. המשתתפים עברו חלוקה רנדומלית לשתי קבוצות: הראשונה השתתפה ב-7 שבועות של טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי (70 משתתפים) והשנייה קבוצת ביקורת ברשימת המתנה, קבוצה זו קיבלה את ההתערבות רק לאחר 8 שבועות (67 משתתפים). מדידות שונות בוצעו לפני, במהלך ולאחר הטיפול, עם מעקב לאחר 3 ו-6 חודשים.

התוצא הראשוני שנבדק היה הפרעה היפר-סקסואלית: מדרג הערכה נוכחי (Hypersexual Disorder: Current Assessment Scale). התוצא השניוני שנבדק היה מדרג קומפולסיביות סקסואלית (Sexual Compulsivity Scale), מדדים של דיכאון (לפי Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS-S), מצוקה פסיכולוגית (לפי Clinical outcome in Routine Evaluation Outcome measure, CORE-OM) ושביעות רצון מהטיפול (לפי Client Satisfaction Questionnaire, CSQ-8).

תוצאות המחקר הדגימו כי נצפתה ירידה משמעותית בסימפטומים של ההפרעה ההיפר-סקסואלית ובקומפולסיביות הסקסואלית. כמו כן, נצפה גם שיפור משמעותי ברווחה הפסיכיאטרית של המטופלים. כל אלה נצפו בקבוצה הראשונה שהייתה בתנאי טיפול בהשוואה לקבוצה של רשימת ההמתנה. השפעות אלה נשארו יציבות גם 3 ו-6 חודשים לאחר הטיפול.

מסקנת החוקרים הייתה כי מחקר זה תומך ביעילות של טיפול קבוצתי קוגניטיבי-התנהגותי כאופציה טיפולית, במטופלים עם הפרעה היפר-סקסואלית. עם זאת, מחקרים נוספים נדרשים וצריכים לכלול נשים. כולל אנליזה מפורקת של פירוט ההתערבויות הטיפוליות והערכת פורמטים נוספים של טיפול, כמו למשל מתן הטיפול דרך הרשת בצורה מקוונת.

מקור: 

Hallberg J. et al. (2019) The Journal of Sexual Medicine. 16, 733

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעה היפר-סקסואלית,  טיפול קוגניטיבי-התנהגותי,  טיפול קבוצתי
תגובות