• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

האם עליה בחזרה במשקל לאחר ניתוח בריאטרי קשורה לתחלואה פסיכיאטרית?

סקירה שיטתית ומטא אנליזה מצאה כי קיים קשר בין אכילה פסיכופתולוגית לבין עליה בחזרה במשקל, במטופלים שעברו ניתוח בריאטרי לטיפול בהשמנת יתר. יש לתת את הדעת על הנושא במטופלים אלו ולהפנותם לטיפול המתאים ביותר  

28.11.2019, 16:09
משקל (צילום: אילוסטרציה)

ניתוח בריאטרי הינו טיפול הבחירה בהשמנת יתר חמורה. על אף שחלק גדול מהמטופלים לאחר ניתוח בריאטרי משיגים ושומרים על ירידה משמעותית במשקל, קבוצה מסוימת של מטופלים מדגימה עליה בחזרה במשקל. מספר גורמים אפשריים נמצאו לעלייה חזרה במשקל, ביניהם תחלואה נלווית פסיכיאטרית. מחקר בדק את הקשר בין תחלואה פסיכיאטרית נלווית לבין עלייה חזרה במשקל, באמצעות סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של מחקרים שבדקו קשר זה.

סקירה שיטתית נערכה במאגרי המידע של PubMed,יWeb of Science, יCochrane Library,יScopus ו-PsycINFO, לאחר מכן נערכו ודווחו הנתונים בשיטת PRISMAי(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta‐Analyses). לאחר בחירה קפדנית, 13 מאמרים נכללו באנליזה האיכותנית ו-5 מאמרים נכללו במטא-אנליזה.

רוב נשי נמצא במרבית המחקרים (87.6%), ניתוח מעקף קיבה היה ההתערבות הבריאטרית שהוערכה הכי הרבה במחקרים (66.8%), אחריה טבעת קיבה (32.1%) ולבסוף שרוול קיבה (1.1%). שיעורים גבוהים יותר של אכילה פסיכופתולוגית לאחר הניתוח, דווחה במטופלים שעלו בחזרה במשקל. עם זאת, הקשר בין פסיכופתולוגיה כללית ועליה בחזרה במשקל לא היו עקביים בין המחקרים השונים. במטא-אנליזה נמצא כי הסיכויים של אכילה פסיכופתולוגית בקבוצת המטופלים שעלתה בחזרה במשקל, היו גבוהים יותר בהשוואה לקבוצה שלא עלתה בחזרה במשקל (יחס סיכויים 2.2, רווח בר-סמך 95% 1.54-3.15).

מסקנת החוקרים הייתה כי אכילה פסיכופתולוגית לאחר ניתוח בריאטרי משחקת תפקיד מרכזי בעלייה בחזרה במשקל לאחר הניתוח.

מקור: 

F.P. Mauro M. F. et al. (2019) Obesity Reviews. 20, 1413

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח בריאטרי,  אכילה פסיכופתולוגית,  עלייה במשקל,  ירידה במשקל,  שרוול קיבה
תגובות