• יו״ר: פרופ' יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
פסיכוזה

התערבות מוקדמת למניעת השימוש בקנאביס ונזקיו באנשים עם פסיכוזה

מטה אנליזה זו בחנה את השפעת התערבויות שונות למניעת השימוש בקנאביס ונזקיו בחולים עם פסיכוזה

בעוד שמרבית המשתמשים לא יחוו תוצאות בריאותיות שליליות משמעותיות עקב שימוש בקנאביס, השימוש בו יכול להיות קשור לתוצאות שליליות אצל אנשים עם פסיכוזה. לאנשים עם פסיכוזה המשתמשים בקנאביס יש תסמינים פסיכיאטריים חמורים יותר, שיעורי אשפוז גבוהים יותר ופגיעה בתפקוד הפסיכו-סוציאלי בהשוואה לאלה שאינם משתמשים בקנאביס. מרבית המחקרים על אנשים עם הפרעות פסיכוטיות התמקדו בטיפולים בקנאביס ורק מעטים מהם כהתערבויות למניעת נזקי הקנאביס. סקירה שיטתית זו נועדה להעריך את יעילותן של התערבויות המתמקדות במניעת השימוש בקנאביס עבור אנשים עם פסיכוזה.

במחקר זה חיפשו במסדי נתונים של CINAHL Plus, EBM, EMBASE, MEDLINE, PsycInfo ו-PubMed למחקרים מבוקרים המעריכים את ההשפעות של התערבויות מונעות בשימוש בקנאביס ונזקים הקשורים לשימוש בו אצל אנשים עם פסיכוזה. במחקר זה ערכו חיפוש באמצעות המושגים הבאים: קנאביס, פסיכוזה, התערבות ומניעה. במחקר הוערך סיכון להטיה.

החיפוש הניב 11,460 מחקרים ייחודיים. מתוכם, חמישה מחקרים עמדו בקריטריוני ההכללה. אף אחד מהמחקרים לא הראה יעילות ברורה של התערבות כדרך מניעה והפחתה של השימוש בקנאביס, ואף אחד מהם לא מדד נזקים הקשורים לקנאביס. בכל המחקרים היה סיכון גבוה להטיה.

מספרם המועט של המחקרים והסיכון הניכר להטיה הקשו על ההערכה של איזו התערבות קיימת מצליחה במניעת השימוש בקנאביס ומניעת נזקיו. עם הגברת הקבלה והנגישות של קנאביס עקב מדיניות לגליזציה של קנאביס, יש לשפר את בסיס הראיות להתערבויות מונעות, ובמיוחד את יעילותן בהפחתת הסיכון לפגיעות הקשורות לקנאביס בקרב אנשים עם פסיכוזה.

מקור:

Coronado-Montoya S. Et al. (2020) Early Interventions in Psychiatry: published online

נושאים קשורים:  פסיכוזה,  קנאביס,  הפרעות פסיכיאטריות,  מחקרים
תגובות