• יו״ר: פרופ' יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
פסיכוזה

יעילות טיפול אחזקתי עם נוגדי פסיכוזה ארוכי טווח

במחקר זה נמצא כי פאליפרידון, אריפיפרזול, אולנזאפין, ופאפליפרידון הדגימו את ההשפעה הטובה ביותר במניעת הישנויות

במחקר זה ביקשו החוקרים לבצע השוואה בין מניעת הישנות לטיפול עם תרופות נוגדות פסיכוזה ארוכות טווח כטיפול אחזקתי במבוגרים עם פסיכוזה שאינה אפקטיבית.

לטובת המחקר, החוקרים בצעו חיפוש ב-MEDLINE, Embase,י PsycINFO, CINAHL, CENTRAL וברשומות באינטרנט אחר מחקרים מבוקרי הקצאה אקראית. סיכונים יחסיים והבדלים ממוצעים נבדקו באמצעות כלים סטטיסטיים של מטה אנליזה. התוצאים העיקריים במחקר היו שיעור הישנויות והפסקת טיפול מסיבה כלשהי. איכות המחקרים שנכללו הוערכה באמצעות ה-Cochrane Risk of Bias tool והוודאות באשר להערכות שנכללו במחקר הוערכה על סמך מדרג GRADE.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 86 מחקרים שהתאימו לקריטריוני ההכללה, 78 (N=11,505) נכללו במטה אנליזה. באשר למניעת הישנות, מרבית הטיפולים מבין ה- 12 אשר נבדקו הועילו יותר מאינבו. התוצאות הטובות ביותר נצפו אצל מטופלים אשר נטלו פאליפרידון (פורמולציה תלת-חודשית) או אריפיפרזול. ציון GRADE בינוני עד גבוה עבור מניעת הישנות טובה יותר בהשוואה לאינבו נמצא אצל מטופלים אשר טופלו (בסדר על פי דירוג יורד) עם ריספרידון, פיפוטיאזין, אולאנזאפין ופאליפרידון (פורמולציה חד-חודשית). כמו כן, החוקרים מצאו כי הלופרידול היה אינפריורי לאריפיפרזול, פלופנאזין ופאליפרידון. מבחינת קבילות, מרבית התרופות שנחקרו היו טובות יותר מאינבו, כאשר ציון GRADE בינוני עד גבוה נמצא אצל מטופלים אשר טופלו (בסדר על פי דירוג יורד) עם זוקלופנטיקסול, פלופנאזין ופאליפרידון (פורמולציה חד-חודשית). כמו כן, נמצא כי רק אריפיפרזול היה עם קבילות טובה יותר בהשוואה לתרופות אחרות.

החוקרים סיכמו כי פורמולציות לטווח ארוך של פאליפרידון (תלת- חודשית), אריפיפרזול, אולנזאפין ופאפליפרידון (חד-חודשית) הדגימו את ההשפעה הטובה ביותר במניעת הישנויות.

מקור: 

Giovanni Ostuzzi et. al (2021) DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20071120

נושאים קשורים:  פסיכוזה,  נוגדי-פסיכוזה,  הישנות,  מחקרים
תגובות