• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מחקרים

הקשר בין שימוש בקנאביס ואובדנות לפי מגדר

במחקר שהתפרסם בכתב העת JAMA Open Network נמצא כי קנאביס מעלה את ההמצאות של נטיות אובדניות בשני המינים, עם עליה משמעותית יותר בקרב נשים, ללא קשר למצב דכאוני

23.08.2021, 15:23
עישון קנאביס (אילוסטרציה)

במהלך העשור האחרון נרשמה עליה משמעותית בשיעור הבגירים בארצות הברית הצורכים קנאביס, ובמקביל נצפתה גם עליה באובדנות (מחשבות אובדניות, תכנון, נסיון ומוות). עם זאת, הקשר בין השימוש בקנאביס לבין נטייה לאובדנות טרם הובנה לאשורה.

מטרת המחקר הייתה לקבוע האם שימוש בקנאביס והתמכרות לקנאביס (Cannabis Use Disorder-CUD) קשורים לעליה בשיעורי האובדנות בקרב בוגרים צעירים עם וללא דיכאון ולבחון האם קשרים אלו שונים בין מגדרים.

במחקר זה החוקרים ניתחו תיקים של 281,650 בוגרים בגילאי 18 עד 34 אשר לקחו חלק במחקר לאומי העוסק בשימוש בסמים ובריאות (National Survey on Drug Use and Health). המידע נאסף בין התאריכים 1 לינואר 2008 ועד 31 לדצמבר 2019. החשיפות שנבדקו כללו שימוש יומי או כמעט יומי בקנאביס במשך השנה האחרונה (≥300 ימים בשנה האחרונה), CUD, ואירוע דכאוני מאג'ורי (Major Depressive Episode-MDE). CUD ו-MDE בשנה האחרונה נקבעו לפי קרטריוני האבחנה של ה-DSM-IV. התוצא העיקרי שנבדק היה מחשבות אובדניות, תכנון או נסיון אובדני בשנה האחרונה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 281,650 הנבדקים (49.9% גברים) שנכללו בניתוח הנתונים מכלל תתי-הקבוצות הסוציודמוגרפיות הייתה עלייה בשנה האחרונה במחשבות האובדניות ותכנון התאבדות יחד עם שימוש בקנאביס (מלבד שימוש יומי בקנאביס בקרב תלמידי תיכון). כמו כן נצפתה עלייה במספר הנסיונות האובדניים בשנה האחרונה, ברוב תתי-הקבוצות.

מגמות לאומיות בהמצאות מתוקננת של מחשבות, תכנון ונסיונות אובדנים בשנה האחרונה היו שונות בין אלו המשתמשים בקנאביס באופן יום-יומי לבין אלו שלא לבין אלו הסובלים מהתמכרות לקנאביס, עם וללא MDE. לאחר תקנון עבור MDE, CUD, סטטוס השימוש בקנאביס ומערפלים אפשריים שונים, ההמצאות המתוקננת של מחשבות, נסיונות ותכנון אובדני עלו פי 1.4 עד 1.6 בין השנים 2008-2009 לבין השנים 2018-2019 (יחס סיכונים מתוקנן עבור: מחשבות אובדניות - 1.4, רווח בר-סמך של 95%, 1.3-1.5; תכנון התאבדות - 1.6 , רווח בר-סמך של 95%, 1.5-1.9; נסיון אובדני - 1.4, רווח בר-סמך של 95%, 1.2-1.7).

CUD בשנה האחרונה, שימוש יומי בקנאביס ושימוש לא קבוע בקנאביס נמצאו קשורים לעליה בשכיחות מחשבות אובדניות, תכנון התאבדות ונסיון אבדנות בשנה האחרונה בשני המינים (לדוג' בנבדקים ללא MDE המצאות של מחשבות אובדניות בפרטים עם לעומת ללא CUD עמד על 13.9% לעומת 3.5% בנשים ו-9.9% לעומת 3% בגברים; p≤0.001), עם עליה משמעותית יותר בקרב נשים.

מסקנת החוקרים הייתה כי בין השנים 2008 ל-2019 נצפתה עלייה של 40-60% במחשבות, תכנונים ונסיונות אובדניים בקרב משתמשים בקנאביס עם וללא MDE. יש להמשיך במחקר על מנת לבחון האם יש קשר בין העלייה באובדנות לבין השימוש בקנאביס או שמדובר בגורמי סיכון חופפים.

מקור: 

Han B, et al. (2021) “Associations of Suicidality Trends With Cannabis Use as a Function of Sex and Depression Status”. JAMA Open Network, June 2021. Vol. 4, Issue 6, e2113025. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.13025

נושאים קשורים:  מחקרים,  התמכרות לקנאביס,  אובדנות,  דיכאון,  מגדר
תגובות