מחקרים

היארעות תסמונות פסיכוטיות אצל נבדקים ממוצאים אתניים שונים

נמצא כי עבור נבדקים בעלי מוצאים אתניים שונים ישנם שיעורי היארעות שונים של תסמונות פסיכיאטריות אשר מקושרות לתוצאים קליניים ירודים

חולה פסיכיאטרי. אילוסטרציה

במחקר שהתפרסם בכתב העת The American Journal of Psychiatry מטרת מחקר זה הייתה לבחון את מגמות ההיארעות של הפרעות פסיכוטיות, מאפיינים דמוגרפיים ותחלואה נפשית וגופנית עבור נבדקים משש קבוצות אתניות שונות.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה החוקרים בחנו את שיעורי ההיארעות של הפרעות פסיכוטיות עבור נבדקים מקבוצות אתניות שונות ותחלואה נפשית וגופנית נלווית עבור חברים ב-Kaiser Permanente Northern California בין השנים 2009-2019 (n=5,994,758). רגרסייה פוייסונית בוצעה לצורך הערכת השינויים בהיארעות השנתית ורגרסייה לוגיסטית לסיכונים יחסיים על שם COX מתוקננת עבור מין וגיל בוצעה על מנת לבחון מתאמים והשלכות.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות הכלליים של הפרעה פסיכוטית לא אפקטיבית פחתו מעט במהלך תקופת המחקר. בהשוואה לנבדקים ממוצא אתני לבן, נצפתה עליה בשיעורי ההיארעות של הפרעה פסיכוטית לא אפקטיבית עבור נבדקים ממוצא אתני שחור (יחס סיכונים של 2.13, רווח בר-סמך של 95%, 2.02-2.24) ועבור נבדקים ממוצא ילידי אמריקה או ילידי אלסקה (American Indian or Alaskan Natives- AIAN) (יחס סיכונים של 1.85, רווח בר-סמך של 95%, 1.53-2.23) וירידה בשיעורם עבור נבדקים ממוצא אסיאתי (יחס סיכונים של 0.72, רווח בר-סמך של 95%, 0.68-0.76) והיספני (יחס סיכונים של 0.91, רווח בר-סמך של 95%, 0.87-0.96) וכן עבור נבדקים שמוצאם הוגדר "אחר" (יחס סיכונים של 0.92, רווח בר-סמך של 95%, 0.86-0.99).

בהשוואה לנבדקים ממוצא אתני לבן, הסיכון לאבחנה של פסיכוזה אפקטיבית, לאחר תקנון עבור מין וגיל, היה גבוה יותר בקבוצת הנבדקים בעלי מוצא אתני שחור (יחס סיכונים של 1.76, רווח בר-סמך של 95%, 1.62-1.91), היספני (יחס סיכונים של 1.09, רווח בר-סמך של 95%, 1.02-1.16) ו-AIAN (יחס סיכונים של 1.38, רווח בר-סמך של 95%, 1-1.9) ואילו עבור נבדקים ממוצא אסיאתי (יחס סיכונים של 0.77, רווח בר-סמך של 95%, 0.71-0.83), ילידי הוואי והאיים שבאוקיינוס השקט (יחס סיכונים של 0.69, רווח בר-סמך של 95%, 0.48-0.99) ו"אחר" (יחס סיכונים של 0.86, רווח בר-סמך של 95%, 0.77-0.96) נצפה סיכון נמוך יותר. הפרעות פסיכוטיות נמצאו קשורות לשכיחות גבוהה יותר של אובדנות (יחס סיכויים של 2.65, רווח בר-סמך של 95%, 2.15-3.28), מוות בטרם עת (יחס סיכויים של 1.3, רווח בר-סמך של 95%, 1.22-1.39) ושבץ מוחי (יחס סיכויים של 1.64, רווח בר-סמך של 95%, 1.55-1.72) ושכיחות נמוכה יותר של ניצול נכון של שירותי הבריאות (יחס סיכויים של 0.44, רווח בר-סמך של 95%, 0.42-0.47).

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה שונות בהיארעות של הפרעות פסיכיאטריות שונות בארצות הברית עבור נבדקים בעלי מוצאים אתניים שונים. נבדקים שאובחנו עם פסיכוזה עשויים לסבול מנטל משמעותי יותר עקב תוצאי בריאות שליליים והם צורכים שירותי בריאות בשכיחות נמוכה, ובעקבות כך הם סובלים מהשלכות אישיות וכלכליות. זיהוי גורמי סיכון לעליה בשיעורים ולגורמים מגנים עבור תתי-הקבוצות יכול לסייע בפיתוח אסטרטגיות והתערבויות על מנת להפחית את ההשלכות הקשות של תסמונות פסיכוטיות.

מקור:

Chung W, Jiang SF, Milham MP, Merikangas KR, Paksarian D. Inequalities in the Incidence of Psychotic Disorders Among Racial and Ethnic Groups. Am J Psychiatry. 2023 Nov 1;180(11):805-814. doi: 10.1176/appi.ajp.20220917. Epub 2023 Oct 4. PMID: 37789743.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות פסיכיאטריות,  מוצא אתני,  פסיכוזה,  תחלואה נלווית
תגובות