מחקרים

מגמות נוכחיות ב-BMI בקרב אנשים עם הפרעות דו קוטביות

מצא שלאנשים עם הפרעות דו-קוטביות יש רמות גבוהות יותר של BMI ושכיחות גבוהה יותר של השמנת יתר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית בשוודיה

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The American journal of psychiatry, החוקרים שאפו לבחון את המגמות וההתפלגות של מדד מסת הגוף בקרב מבוגרים עם הפרעות דו-קוטביות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, תוך שימוש בנתונים ממרשם האיכות הלאומי השוודי להפרעה דו-קוטבית וסקרים על תנאי החיים השוודים.

המחקר בוצע באמצעות רגרסיה כמותית כדי להשוות את המדד מסת הגוף באחוזון ה-15, ה-50 וה-85 על פני גילאים שונים ושנים שונות. החוקרים איתרו 22,127 אנשים עם הפרעות דו-קוטביות (גיל ממוצע 48 שנים, 63% נשים) ו-71,894 אנשים מהאוכלוסייה הכללית (גיל ממוצע 52 שנים, 51% נשים).

מתוצאות המחקר עולי כי אחוזוני מדד מסת הגוף היו גבוהים יותר באופן עקבי אצל אנשים עם הפרעות דו-קוטביות בכל האחוזונים (עבור אחוזון 50 - הבדל של 1.1 עבור גברים, מרווח בטחון 95%, 0.8-1.14, הבדל של 1.8 עבור נשים, מרווח בטחון 95%,1.5-2.1. עבור אחוזון 85 – הבדל של 2.3 עבור גברים, מרווח בטחון 95%, 1.8-2.8 , הבדל של 4.1 עבור נשים, מרווח בטחון 95%, 3.7-4.6). במהלך העשור, מדד מסת הגוף הממוצע עלה באופן משמעותי יותר בקרב אנשים עם הפרעות דו-קוטביות מאשר באוכלוסייה הכללית (השינוי הממוצע היה עבור גברים באוכלוסיה הכללית 0.4, מרווח בטחון 95%, 0.3-0.5, עבור גברים עם הפרעות דו קוטביות 1.1, מרווח בטחון 95%, 0.5-0.7, עבור נשים באוכלוסיה הכללית 0.6, מרווח בטחון 95%, 0.5-0.7), כאשר נשים עם הפרעות דו-קוטביות חוו את השכיחות הגבוהה ביותר ואת שיעור העלייה בהשמנה הגבוה ביותר (השינוי הממוצע 1.4, מרווח בטחון 95%, 1.1-1.7). בשנת 2019, שכיחות ההשמנה הייתה 33% בקרב נשים ו-29% בקרב גברים עם הפרעות דו קוטביות, לעומת 13% ו-15%, בהתאמה, בקרב נשים וגברים באוכלוסייה הכללית.

החוקרים סיכמו כי מבוגרים עם הפרעות דו-קוטביות מציגים מדד מסת גוף גבוה יותר ושכיחות גבוהה יותר של השמנת יתר מאלה באוכלוסייה הכללית, מה שמצביע על סיכון קרדיו-מטבולי מוגבר. החוקרים הדגישו את הצורך בהתערבויות ממוקדות כדי להתמודד עם הפער הזה, במיוחד בקרב נשים עם הפרעות דו קוטביות ואלו עם רמות מדד מסת גוף גבוהות יותר.

מקור:

Najar H, Joas E, Jonsson V, Pålsson E, Landén M. Recent Secular Trends of Body Mass Index in Individuals With Bipolar Disorders and in the General Population. Am J Psychiatry. 2024 Jan 1;181(1):39-46. doi: 10.1176/appi.ajp.20230012. Epub 2023 Sep 20. PMID: 37727097.

נושאים קשורים:  מחקרים,  BMI מדד מסת הגוף,  הפרעה דו-קוטבית,  השמנת יתר
תגובות