חדשות

ירידה של 10% במספר מיטות האשפוז בעשור האחרון

נמשכת מגמת הירידה במספר מיטות האשפוז בישראל | 2.1 מיטות לכל אלף תושבים, לעומת 2.4 מיטות בממוצע במדינות ה-OECD | במשרד הבריאות מבטיחים תוספת של 1,790 מיטות בתוך ארבע שנים

בית חולים, מיטות אשפוז. צילום: פלאש 90

תוספת של 1,790 מיטות כלליות הוקצתה לבתי החולים לשנים 2023-2028, כך שבתום התוספת יהיו בישראל כ-17,500 מיטות כלליות. משמעות התוספת היא גידול של 11%. עם זאת, מדו"ח מיטות אשפוז ועמדות ברישוי לשנת 2023, שפרסם אתמול (ג') משרד הבריאות, עולה כי מאז שנת 2010 ירד שיעור מיטות האשפוז בישראל ב-10% ועומד על 2.1 מיטות אשפוז לכל 1,000 תושבים, לעומת ממוצע של 2.4 במדינות ה-OECD.

הדו"ח כולל מידע מעודכן על מספר המיטות במוסדות הבריאות השונים, בהן מיטות לאשפוז ולאשפוז יום, עמדות לטיפול יום, רפואה דחופה, ניתוח, התעוררות, דיאליזה, לידה ועריסות ילודים, מגמות בעשור האחרון של מספר ושיעור המיטות בסוף כל שנה לפי סוג האשפוז, ומידע לפי סוג המוסד והמחלקה לסוף 2023.

בנוסף, מוצג מספר בתי החולים, מספר מוסדות הסיעוד ומספר מיטות האשפוז לפי סיווג והגדרות ה-OECD ובהשוואה למדינות החברות בארגון. המידע מבוסס על תעודות הרישוי שהאגף לרישוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות מנפיק למוסדות הרפואה בישראל.

בישראל פועלים 89 בתי חולים, מהם 44 לאשפוז כללי, 11 לאשפוז פסיכיאטרי ו-34 לאשפוז גריאטרי ושיקומי. בסוף 2023 היו 29,097 מיטות בבתי חולים, מהן 19,719 מיטות לטיפול קורטיבי, 3,066 לטיפול שיקומי, 3,691 מיטות לטיפול ממושך ו-2,621 מיטות אחרות (גריאטריה סיעודית ותשושי נפש בבתי חולים).

הממצאים העיקריים של הדו"ח מראים כי שיעור המיטות הקורטיביות, כוללות מיטות לאשפוז כללי ומיטות לאשפוז פסיכיאטרי קורטיבי, נמוך בישראל בהשוואה לממוצע ה-OECD והוא עומד על 2.1 ל-1,000 תושבים בהשוואה ל-2.4 בממוצע ה-OECD, מהם 0.3 ו-0.1, בהתאמה, לאשפוז קורטיבי פסיכיאטרי.

אשפוז כללי

בשנת 2023 היו 16,938 מיטות לאשפוז כללי בתקן, מהן 16,808 בבתי חולים לאשפוז כללי ו-130 בבתי חולים גריאטריים. שיעור המיטות היה 1.72 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-1% משנה קודמת, ירידה ב-6% מ-1.83 בשנת 2015 וירידה ב-10% מסוף 2010.

במהלך 2023 נוספו 69 מיטות לאשפוז כללי בתקן כשבעשור האחרון, מסוף 2010 ועד סוף 2023, נוספו 2,344 מיטות בתקן, מהן 920 מיטות באגף הפנימי, 405 באגף ילדים, 386 באגף הכירורגי, 299 לטיפול נמרץ, 301 ליולדות ו-33 מיטות להשהיה.

אשפוז פסיכיאטרי

בהתייחסות לאשפוז פסיכיאטרי עולה מהדו"ח כי למרות תוספת מיטות, חלה ירידה בשיעור המיטות יחסית למספר התושבים. בסוף 2023 היו 3,560 מיטות לאשפוז פסיכיאטרי בתקן, מהן 3,038 בבתי חולים ציבוריים. מסוף 2010, נוספו 109 מיטות בתקן. שיעור המיטות ירד ל-0.36 ל-1,000 תושבים, ירידה ב-2% משנה קודמת, ב-13% משנת 2015 וב-19% משנת 2010.

על פי תכניות משרד הבריאות, יוקצו 245 מיטות עבור מחלקות בריאות הנפש, כאשר רוב מוחלט מהמיטות יהיו בבתי חולים כלליים ויהיו על-אזוריות עבור מאושפזים מכלל הארץ.

אשפוז גריאטרי

בסוף 2023 היו 27,300 מיטות לאשפוז גריאטרי בתקן, מהן 22,077 (81%) לגריאטריה ממושכת (גריאטריה סיעודית ותשושי נפש) ו-5,223 (19%) לגריאטריה פעילה. מסוף 2010 נוספו 1,708 מיטות לגריאטריה ממושכת ו-1,530 לגריאטריה פעילה, עלייה ב-8% וב-57%, בהתאמה, משנת 2010 ועלייה ב-5% וב-36%, בהתאמה, משנת 2015.

אשפוז שיקומי

בהתייחסות לאשפוז שיקומי, בסוף 2023 היו 1,001 מיטות לשיקום, כולל שיקום כללי, שיקום ילדים, שיקום אורתופדי, שיקום נוירולוגי, שיקום נשימתי וטיפול נמרץ שיקומי למחסרי הכרה. שיעור המיטות היה 0.10 ל-1,000 נפש בסוף 2023, עלייה ב-3% משנה קודמת וירידה ב-1% משנת 2015.

כחלק מהתכניות של משרד הבריאות לתחום השיקום הוקצו 300 מיטות עבור מחלקות השיקום. לצורך תוספות במיטות השיקום נפתח מרכז שיקום חדש במרכז הרפואי הדסה לאזור ירושלים וייפתח מרכז שיקום חדש במרכז הרפואי לצפון בפוריה טבריה, לתושבי הצפון. למיטות השיקום יתווספו מיטות נוספות במסגרת תכנית השיקום בעקבות המלחמה.

אשפוז יום

בסוף 2023 היו 1,772 מיטות לאשפוז יום בתקן, מהן 1,194 מיטות לאשפוז כללי, 329 לאשפוז יום פסיכיאטרי, 115 לאשפוז יום גריאטרי ו-134 לאשפוז יום שיקומי. שיעור המיטות לאשפוז יום באשפוז הכללי יציב לעומת הירידה בשאר סוגי האשפוז.

עמדות לטיפול יום בבתי חולים: בסוף 2023 היו 1,140 עמדות לטיפול יום בבתי חולים, מהן 663 בבתי חולים לאשפוז כללי (427 לפסיכיאטריה, 179 לאונקולוגיה, 35 להמטואונקולוגיה ו-22 לגריאטריה שיקום), 448 בבתי חולים פסיכיאטריים ו-29 בבתי חולים לאשפוז גריאטרי. לגבי עמדות לרפואה דחופה, בסוף 2023 היו 1,415 עמדות, שהן תוספת 286 עמדות מסוף 2010.

עמדות דיאליזה: על פי הנתונים הנכונים לסוף שנת 2023, היו 1,714 עמדות דיאליזה 905 בבתי חולים ו-757 ביחידות בקהילה.  מסוף 2010 נוספו 559 עמדות בתקן.

עמדות לרפואה דחופה: בסוף 2023 היו 1,415 עמדות, תוספת 286 עמדות מסוף 2010.

עמדות ניתוח: בסוף 2023 היו 533 עמדות ניתוח, תוספת של 44 עמדות מסוף 2010.

עמדות ניתוח במרפאות כירורגיות בקהילה: בסוף 2023 היו 58 עמדות ניתוח ברישוי במרפאות כירורגיות בקהילה, מהן 35 לכירורגיה בינונית ו-23 לכירורגיה קטנה.

עמדות התעוררות: בסוף 2023 היו 1,035 עמדות, תוספת 110 עמדות מסוף 2010.

עמדות לידה: בסוף 2023 היו 285 עמדות לידה, תוספת 33 עמדות מסוף 2010.

עריסות ילודים: בסוף 2023 היו 1,700 עריסות ילודים, תוספת של 272 עריסות מסוף 2010.

מערך שיקום פסיכיאטרי: חלה ירידה של 559 מקומות לשיקום פסיכיאטרי בבית החולים בהשוואה לסוף שנת 2010. מספר המקומות עמד על 410 בסוף שנת 2023, שזו ירידה ב-280 מקומות מסוף שנת 2015.

מיטות לטיפול בהתמכרויות: בסוף 2023 היו 1,215 מיטות במוסדות להתמכרויות, תוספת 350 מיטות מסוף 2010. מיטות אלו אינן נכללות במספר מיטות האשפוז.

קופות החולים מתומרצות להרחבת מערך אשפוז הבית 

שר הבריאות אוריאל בוסו אמר כי התכנית שהמשרד מקדם היא "חלק  חשוב במסגרת הפעולות שאנו מקדמים לקיצור התורים במערכת הבריאות ובמערך לבריאות הנפש וכן בשיפור הנגישות ואיכות הטיפול הרפואי. אנחנו שמים דגש מיוחד על צמצום פערים בשיעור המיטות לנפש בין הפריפריה למרכז ועל הענקת שירות רפואי שוויוני לכל אזרחי מדינת ישראל בכל מקום, ובמקביל, פועלים בהתאם לצורכי המלחמה".

לדברי השר בוסו, נעשית הגדלה של כוח האדם הרפואי, המקצועי וכוח העזר בכל תחומי הרפואה, שדרוג והרחבה של תשתיות בריאות, הטמעת התמיכות בקופות החולים בבסיס סל הבריאות שמאפשרת לייצר אופק תכנוני ותפעולי ארוך טווח, הגדלת תקציב בתי החולים ביותר ממיליארד ורבע שקלים ועוד. "נמשיך לפעול לשיפור השירות, קידום המערכת והתאמתה לאתגרי העתיד", אמר.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף כי "לצד זאת, מתמרץ המשרד את קופות החולים להמשיך ולפתח את מערך אשפוזי הבית והשיקום הביתי, ומקדם הקמת בתי חולים נוספים שאמורים להעלות את היקף המיטות בצפון ובדרום.

"תוספת המיטות", ציין בר סימן טוב, "משמעותה גם צורך בתוספת בכוח אדם. פעלנו בשנה האחרונה להגדלת מספר הסטודנטים החדשים לרפואה כשהיעד הוא הגדלה ל-2,000 סטודנטים בכל שנה עד סוף העשור, וכן להגדלת מספר האחים והאחיות בישראל. בנוסף, משרד הבריאות פועל להגדלת מספר הרופאים המומחים בכל התחומים והאזורים הגיאוגרפיים, באמצעות מימון מתמחים בקהילה בקופות החולים".

נושאים קשורים:  מיטות אשפוז,  משרד הבריאות,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
28.03.2024, 07:53

סימן טוב החרדים וביבי מבטיחים והפרוגנוזה ברורה ומעוררת דאגה.
והכל בעזרת השם.

אנונימי/ת
28.03.2024, 15:35

קל לספור מיטות, קצת יותר קשה להסביר למה משאבים רפואיים רבים אינם מנוצלים במלוא תפוקתם (חדרי ניתוח, מכשירי דימות, ״אשפוז יום״ בלילה, וכד׳), ומשאבים אחרים מנוצלים בייתר (ביקורי מרפאות, בדיקות דימות, וכד׳), וכיצד פותרים את בעיית נדידת כח-האדם המקצועי היומית בין מוקדי השרות (הציבוריים והפרטיים).