חדשות

עלייה חדה בשיעור השכיחות של אוטיזם בישראל

דו"ח חדש של הלמ"ס מגלה: בשנת 2022 היו בישראל 57,233 אנשים מוכרים על הרצף האוטיסטי | קפיצה משיעור של 4.5 לאלף נפש בקרב ילידי שנת 2000, לשיעור של 22.2 בקרב ילידי 2018 המוכרים על הרצף

אוטיזם (אילוסטרציה)
אוטיזם (אילוסטרציה)

עלייה חדה בשיעור השכיחות של אנשים על הרצף האוטיסטי לכל אלף נפש באוכלוסיה - משיעור של 4.5 בקרב ילידי שנת 2000, לשיעור של 22.2 בקרב ילידי 2018.

דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלה כי בשנת 2022 היו בישראל 57,233 אנשים מוכרים על הרצף האוטיסטי; שיעור השכיחות של אנשים על הרצף האוטיסטי בכלל האוכלוסיה היה 5.9 לכל אלף נפש. כלומר, 1 מתוך 167 אנשים הוכרו על ידי רשויות המדינה עם מוגבלות על הרצף האוטיסטי.

הדו"ח מתייחס לילידי 2000 עד 2018, כלומר בני 22-4 בשנת 2022. בין השאר הדו"ח מתייחס למגדר, למגזר, למוצא האב ולרמת השתכרותו, לגיל ההורים בעת הלידה, לרשויות המקומיות בהם הם התגוררו בשנת 2022 ולאשכול הסוציואקונומי היישובי.

מחברי הדו"ח מציינים כי הנתונים אינם מייצגים את כלל האוכלוסיה על הרצף האוטיסטי, אלא רק את אלה שקיבלו הכרה רשמית. עוד כתבו כי "שיעור גבוה יותר של אבחוני אוטיזם אינו מעיד בהכרח על שיעור גבוה יותר של אנשים על הרצף האוטיסטי, אלא ככל הנראה שמערכת הבריאות במדינה טובה יותר מבעבר באיתור ואבחון של אנשים על הרצף האוטיסטי".

במקביל מציינים הכותבים כי עלייה בשכיחות האוטיזם נצפתה ותועדה היטב גם ברחבי העולם. לדוגמה, שיעור האנשים על הרצף האוטיסטי בארה"ב עלה מ-6.7 בקרב ילידי שנת 2000 ל-27.6 בקרב ילידי שנת 2020 וכי לאורך השנים תהליך ההכרה באנשים על הרצף האוטיסטי השתנה וחלה עלייה במספר האנשים המוכרים על הרצף האוטיסטי.

נתונים ביחס לעלייה בשיעור המאובחנים בישראל מראים כי שיעור הגברים היהודים ואחרים ילידי שנת 2000 המוכרים עם אוטיזם היה עשרה מקרים לכל אלף נפש ושיעורם גדל ל-38 לכל אלף נפש בקרב ילידי 2018.

בקרב נשים יהודיות ואחרות, חל גידול משיעור של 3 בקרב ילידות 2000 ל-13 בקרב ילידות 2018. בקרב גברים ערבים, משיעור של 1 בקרב ילידי 2000 ל-17 בקרב ילידי 2018. בקרב נשים ערביות – משיעור של כמעט 0 בקרב ילידות 2000 ל-5 בקרב ילידות 2018.

עוד עולה מהדו"ח כי ההתפלגות של המוכרים כאנשים על הרצף האוטיסטי בשנת 2000 עמדה על כ-77% גברים וכ-13% נשים. כ-81% היו מתחת לגיל 18. כ-92% יהודים ואחרים וכ-8% ערבים.

בקרב יהודים ואחרים, מוצא האב של 42% היה ממדינות אירופה/ אמריקה, של 26% - אפריקה/אסיה ומוצא האב של 32% הוא ישראל.

ל-37% מכלל האנשים על הרצף האוטיסטי היתה מוגבלות נוספת ול-9% שתי מוגבלויות נוספות או יותר.

בתרשים זה מוצגים ילידי 2020-2000 (בני 22-2 בשנת 2022) המוכרים רשמית עם מוגבלות על הרצף האוטיסטי. בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים מספר הזכרים על הרצף האוטיסטי גדל מכ-500 בקרב ילידי 2000 (בני 22 בשנת 2020) ל-2,750 בקרב ילידי 2018 (בני שנתיים בשנת 2022) – גידול של 335%

מספר הנקבות עלה מ-132 ל-920 (גידול של 431%). בקרב הערבים מספר המוכרים על הרצף האוטיסטי נמוך משמעותית ממספרם בקרב יהודים ואחרים, ובקרב ילידי 2018 הוא מגיע ל-376 זכרים ול-97 נקבות. בקרב בני 3-2 בשנת 2022 מספר המוכרים על הרצף האוטיסטי נמוך משמעותית ככל שהגיל קטן יותר (900 בקרב בנים יהודים ואחרים בגיל שנתיים). ייתכן שהסיבה לכך היא שמרבית הילדים על הרצף האוטיסטי עדיין לא אובחנו, והם ככל הנראה יאובחנו במהלך השנים הקרובות.

הדו"ח הוצג במסגרת דיון משותף לוועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הבריאות של הכנסת שהתקיים אתמול (ג') בנושא האתגרים העומדים בפני מסגרות לילדים על הרצף האוטיסטי. דוברים בדיון, נציגי ארגונים שונים, סיפרו על מחסור משמעותי בצוותי ההוראה, התמיכה ומקצועות בריאות הפועלים במסגרות החינוך המיוחד ובשילוב היחידני וכן על פערים גם בקרב תנאי ההעסקה של המטפלות הפרא-רפואיות. הורים לילדים אוטיסטים סיפרו על קשיים אדירים בבית וגם על חוסר האבחנה של המערכת בין אוטיסט בתפקוד גבוה לתפקוד נמוך.

נושאים קשורים:  אוטיזם,  למ"ס,  חדשות,  אבחון אוטיזם
תגובות
03.04.2024, 21:17

"הספקטרום" היום לקח את התפקיד של "הפרעות קשב" של לפני 10 שנים. נורא עצוב שהילדים וההורים ישלמו על האג'נדות האופנתיות.
מחכה בקוצר רוח שיתחילו לאבחן ילדים עם דיספוריה מגדרית ולהפנות קטינים לטיפולי שינוי מין כפי שעושים כבר במקומות בעולם בהם ניצח השמאל החדש

04.04.2024, 09:24

מישהו מנסה לחקור באומץ ובכנות את הסיבה לעלייה המטאורית הזו באוטיזם? אולי גם להשוות בין מדינות ותרבויות?