• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
About the Israel Psychiatric Association

Israel Psychiatric Association - Professional Appointments

Prof Haim BelmakerChairman

Dr Sergey RaskinSecretary

Dr Paula Rosca, Treasurer

Prof. Zvi Zemishlany, Foreign Affairs

Israel Psychiatric Association:
1,200 Psychiatrists in Israel
1,000 Members in the Israel Psychiatric Association
700 Specialists
300 Residents

Activities:
Education and training of Resident Psychiatrists
Organization of conferences and workshops, Continued Medical Education, Professional updates, Professional meetings and dialogue.
Activities concerning the Law for the Treatment of the Mentally Ill and the Psychiatric Reform in Israel Publication of the Israel Journal of Psychiatry

to the Israel Journal of Psychiatry

Participation in International Forums:

PAAEB (Eastern Europe and the Balkans) Regional symposia with the assistance of Prof. Chistodolou, our colleague from the Hellenic Psychiatric Association.

WPA Active membership in International Associations (World Psychiatric Association – WPA, Southern European Zone)

UEMS Israel Medical Association is an Associate Member of the Union of European Medical Specialists. The Israel Psychiatric Association is active in the Psychiatry Section.

IPMHA The Israeli-Polish Mental Health Association

EPA Active membership in the European Psychiatric Association.